Furs zaenkrat rešil slabi dve tretjini ugovorov na informativni izračun dohodnine

Furs zaenkrat rešil slabi dve tretjini ugovorov na informativni izračun dohodnine

Finančna uprava RS (Furs) je doslej izdala 20.601 odločbo o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor na informativni izračun dohodnine. S tem je rešila 62 odstotkov vseh vloženih ugovorov. Nakazilo na transakciji račun bo Furs izvedel v 30 dneh od datuma vročitve odločbe, takšen pa je tudi rok za doplačilo dohodnine.

Kot so sporočili s Fursa, je na odločbo možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Furs nadaljuje postopke odmere dohodnine.

V zvezi z dohodnino za lani je bilo izdanih 1.554.991 informativnih izračunov dohodnine. Zoper te izračune je do roka podalo ugovor 33.252 zavezancev (dva odstotka vseh), od tega se jih je 62 odstotkov nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 20.601 odločb, ki so bile v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore, jih je 15.199 (74 odstotkov) z vračili, 4161 (20 odstotkov) z doplačili in 1241 (šest odstotkov) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj za 11,64 milijona evrov vračil in 2,56 milijona evrov doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 766 evrov, povprečni znesek doplačila pa 616 evrov.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Fursa, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Ob tem Fursa opozarja, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Scroll to top
Skip to content