Gorenjska gospodinjstva porabijo največ vode

Gorenjska gospodinjstva porabijo največ vode

V letu 2015 je bilo slovenskim gospodinjstvom dobavljenih 79 milijonov kubičnih metrov vode. Pri tem je bilo največ vode dobavljene gospodinjstvom v gorenjski regiji (51 kubičnih metrov na gospodinjstvo), najmanj pa v zasavski regiji (19 kubičnih metrov, kažejo podatki statističnega urada.

Največ komunalnih odpadkov na prebivalca je v letu 2015 nastalo v obalno-kraški regiji, in sicer 495 kilogramov, kar je 44 kilogramov več od slovenskega povprečja, najmanj pa v zasavski regiji, in sicer 335 kilogramov. Največ komunalnih odpadkov so ločeno zbrali v osrednjeslovenski regiji, najmanj pa v koroški regiji.

STA objavlja tabelarni prikaz dobavljene vode gospodinjstvom po posameznih statističnih regijah.

regija     količine dobavljene vode v m3
---------------------------------------------
primorsko-notranjska       36
osrednjeslovenska        42
gorenjska            51
zasavska             19
obalno-kraška          34
koroška             30
goriška             41
pomurska             30
jugovzhodna Slovenija      35
podravska            36
posavska             23
savinjska            41
---------------------------------------------

Vir: Statistični urad RS; Regije v številkah

Scroll to top
Skip to content