Aktualno

Največ odpadkov proizvedejo v Izoli, najmanj v Osilnici

V Sloveniji je leta 2016 nastalo za skoraj 5,5 milijona ton odpadkov, od tega nekaj manj kot milijon ton komunalnih odpadkov. Največ komunalnih odpadkov na prebivalca je nastalo v občini Izola, in sicer 855 kilogramov na prebivalca, najmanj pa v občini Osilnica – 223 kilogramov na prebivalca, medtem ko je slovensko povprečje 476 kilogramov.

Aktualno

Smeti iz Ajdovščine bodo vozili v Ljubljano

Ajdovski občinski svet je podelil koncesijo ljubljanskemu podjetju Snaga za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ajdovščina. Pri tem bosta sodelovala domače Komunalno stanovanjsko podjetje Ajdovščina in Snaga.

Aktualno

Gorenjska gospodinjstva porabijo največ vode

V letu 2015 je bilo slovenskim gospodinjstvom dobavljenih 79 milijonov kubičnih metrov vode. Pri tem je bilo največ vode dobavljene gospodinjstvom v gorenjski regiji (51 kubičnih metrov na gospodinjstvo), najmanj pa v zasavski regiji (19 kubičnih metrov, kažejo podatki statističnega urada.