Izplačila pokojnin brez fizičnega kontakta

Izplačila pokojnin brez fizičnega kontakta

Pismonoše Pošte Slovenije bodo v aktualnih epidemioloških razmerah skorajšnja izplačila pokojnin preko nakaznic na terenu znova izvedli brez fizičnega stika s strankami. Ob tem na Pošti stranke prosijo, da se zaradi omejitev pri vstopu v poslovalnice izogibajo obisku tik pred zaprtjem ter obisk načrtujejo skozi celoten delovnik.

Kot poudarjajo na Pošti, si tudi v drugem valu epidemije prizadevajo zagotavljati način dela, ki v največji možni meri pred morebitnimi okužbami ščiti tako zaposlene kot stranke, hkrati pa zagotavlja izvajanje kar najvišje kakovosti poštnega prometa, seveda v omejeni in prilagojeni obliki.

Postopke izplačil pokojninskih nakaznic, ki so jih skupaj z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prilagodili že v prvem valu epidemije, ostajajo v veljavi tudi ob spopadanju z drugim valom.

Izplačila pokojnin prek pokojninskih nakaznic v dostavi oziroma na terenu zato v največji meri potekajo na ustaljen način, z minimalnimi prilagoditvami zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov, pojasnjujejo na Pošti Slovenije in dodajajo, da ta potekajo brez fizičnega stika, na primernem mestu na naslovu prejemnika, o čemer ti prejmejo ustne napotke pismonoše.

Postopke so prilagodili tudi za primere posameznikov, ki so priklenjeni na posteljo ali so drugače gibalno ovirani do te mere, da ne morejo priti pismonošu naproti, torej prevzeti pokojnine na vhodu v stavbo. Izplačilo pokojnin tem upokojencem je prilagojeno tako, da pismonoša osebi, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, pusti enkratno pooblastilo za dvig pokojninske nakaznice na pošti.

Oseba, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, se z izpolnjenim enkratnim pooblastilom, ki ga podpiše prejemnik pokojnine, oglasi na določeni pošti, kjer uslužbenec na poštnem okencu izvede identifikacijo osebe s preveritvijo podatkov v osebnem dokumentu ter nato izplača pokojnino.

Na Pošti so prilagodili tudi postopke izplačila pokojnin varovancem v domovih za starejše oziroma v drugih inštitucijah. Pokojnine oskrbovancev domov tako izplačajo pooblaščenim osebam.

Scroll to top
Skip to content