LPP v novo šolsko leto s spremenjenimi linijami

LPP v novo šolsko leto s spremenjenimi linijami

Na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) z novim šolskim letom spreminjajo potek in naziv linij 12, 13 in 24. Obenem uvajajo novo linijo 26 ter ukinjajo liniji 28 in 29. Kot so zapisali na LPP, bo na liniji 26 kmalu zaživela še nova storitev prevozov na klic, s katero želijo pri prevozniku izboljšati prometno povezavo odročnih mestnih področij.

Kot so na svoji spletni strani zapisali pri LPP, bodo linijo 12 na podlagi pobud potnikov podaljšali do Dragomlja. Na omenjeni liniji bodo uvedena tudi nova postajališča, in sicer Šentjakob, Podgorica, OŠ Dragomelj, po drugi strani pa bodo ukinili postajališča Zadobrova, Novo Polje, Polje-kolodvor, Cesta na Vevče in obračališče Vevče.

Sprememba čaka tudi uporabnike linije 13. Obstoječa linija Center Stožice P+R-Sostro bo skrajšana do Bežigrada oz. obračališča Železna cesta. Ukinjen del pa bo nadomestila spremenjena linija 24. Uvedli bodo postajališče Železna cesta, ukinjena pa bodo postajališča Kržičeva, Gasilska brigada, Kardeljeva ploščad, Božičeva, Center Stožice P+R, še piše na spletni strani LPP.

Obstoječa linija 24, ki trenutno obratuje na relaciji Žale-Bizovik, bo tako po novem podaljšana. Spremenjena linija bo pokrivala naselja Stožice, Žale, Bizovik, del Sostra, Vevč in nakupovalno središče BTC. Razlog za spremembo linije 24 je v ukinitvi linij 28 in 29, ki ju bo delno nadomestila novo uvedena linija 26.

Postajališč na liniji 24 sicer ne bodo ukinjali, bodo pa dodali več novih. Obratovalni režim linije bo ostal nespremenjen. Ob sobotah in nedeljah bo imela linija 24 skrajšano traso. Oznaka te linije bo 24V, vozila pa bo na relaciji Vevče-BTC Atlantis, še piše na spletni strani LPP.

Zaradi preusmeritve linije 24 bodo ukinili liniji 28 in 29 ter ju združili v novo linijo 26. Ta bo obratovala na trasi Mali Lipoglav-Tuji Grm. Na liniji 26 bo LPP uvedel tudi novo storitev prevoz na klic z električnimi osebnimi vozili eURBAN, ki jih bodo morali potniki naročiti vnaprej. Kdaj točno bodo ti prevozi zaživeli, še ni jasno, na LPP pa obljubljajo, da kmalu.

Scroll to top
Skip to content