Mirko Krašovec bo junija začel prestajati vikend zapor

Mirko Krašovec bo junija začel prestajati vikend zapor

Mirko Krašovec, nekdanji ekonom mariborske nadškofije, ki je bil na celjskem sodišču avgusta lani pravnomočno obsojen na tri leta zapora zaradi napeljevanja nekdanje direktorice Betnava, d.o.o., Dragice Marinič in Antona Ekarta, nekdanjega šefa za investicije v Betnavi, k poslovni goljufiji. Nagovoril ju je, da sta gospodarskemu ministrstvu posredovala navidezne gradbene situacije, s tem pa so pridobili evropska sredstva za obnovo dvorca mariborske škofije v višini 1,772 milijona evrov. Krašovec bo vikend zaporno kazen začel prestajati 1. junija na odprtem oddelku zapora v Rogozi, smo izvedeli. Nekateri kazen že prestaliDrugi obsojenci v zadevi Betnava, ob Mariničevi in Ekartu sta to še Hilda Tovšak, tedaj direktorica kasneje propadlega Vegrada, in gradbeni nadzornik na gradbišču Karel Bogataj, so s tožilstvom spomladi leta 2013 podpisali sporazum o priznanju krivde, vsi so že bili pravnomočno obsojeni in z izjemo Tovšakove so tudi že prestali kazen. Mariborska nadškofija pa je leta 2011, leto dni po odkritju nepravilnosti, v državni proračun vrnila 1,772 milijona evrov nezakonito pridobljenih evropskih sredstev. Mirko Krašovec je sprva dobil poziv za prestajanje kazni v zaporu na Dobu pri Mirni oktobra lani, a je njegov odvetnik Velimir Cugmas uspel s pritožbo na prestajanje kazni v omenjenem zaporu. Celjsko sodišče je nato pravnomočno ugodilo njegovi zahtevi po prestajanju kazni le ob koncih tedna, da bo lahko še naprej opravljal svojo dejavnost na kmetijskem posestvu in v samostanski skupnosti v kraju St. Pavel v Lavantinski dolini v Avstriji, kjer Krašovec trenutno živi. Nato pa je sodišče ugodilo še njegovi prošnji po prestajanju kazni v zaporu Rogoza, ki je bližje kot zapor na Dobu. Krašovec pa čaka še na eno sodno odločitev. Vrhovno sodišče bo odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti v njegovem primeru. Kdaj bo vrhovno sodišče odločalo, ni znano. Nekdanji ekonom mariborske škofije bo kazen prestajal ob koncih tedna v Rogozi Prvič je bil Krašovec na

Mirko Krašovec, nekdanji ekonom mariborske nadškofije, ki je bil na celjskem sodišču avgusta lani pravnomočno obsojen na tri leta zapora zaradi napeljevanja nekdanje direktorice Betnava, d.o.o., Dragice Marinič in Antona Ekarta, nekdanjega šefa za investicije v Betnavi, k poslovni goljufiji. Nagovoril ju je, da sta gospodarskemu ministrstvu posredovala navidezne gradbene situacije, s tem pa so pridobili evropska sredstva za obnovo dvorca mariborske škofije v višini 1,772 milijona evrov. Krašovec bo vikend zaporno kazen začel prestajati 1. junija na odprtem oddelku zapora v Rogozi, smo izvedeli. Nekateri kazen že prestaliDrugi obsojenci v zadevi Betnava, ob Mariničevi in Ekartu sta to še Hilda Tovšak, tedaj direktorica kasneje propadlega Vegrada, in gradbeni nadzornik na gradbišču Karel Bogataj, so s tožilstvom spomladi leta 2013 podpisali sporazum o priznanju krivde, vsi so že bili pravnomočno obsojeni in z izjemo Tovšakove so tudi že prestali kazen. Mariborska nadškofija pa je leta 2011, leto dni po odkritju nepravilnosti, v državni proračun vrnila 1,772 milijona evrov nezakonito pridobljenih evropskih sredstev. Mirko Krašovec je sprva dobil poziv za prestajanje kazni v zaporu na Dobu pri Mirni oktobra lani, a je njegov odvetnik Velimir Cugmas uspel s pritožbo na prestajanje kazni v omenjenem zaporu. Celjsko sodišče je nato pravnomočno ugodilo njegovi zahtevi po prestajanju kazni le ob koncih tedna, da bo lahko še naprej opravljal svojo dejavnost na kmetijskem posestvu in v samostanski skupnosti v kraju St. Pavel v Lavantinski dolini v Avstriji, kjer Krašovec trenutno živi. Nato pa je sodišče ugodilo še njegovi prošnji po prestajanju kazni v zaporu Rogoza, ki je bližje kot zapor na Dobu. Krašovec pa čaka še na eno sodno odločitev. Vrhovno sodišče bo odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti v njegovem primeru. Kdaj bo vrhovno sodišče odločalo, ni znano. Nekdanji ekonom mariborske škofije bo kazen prestajal ob koncih tedna v Rogozi Prvič je bil Krašovec na

Scroll to top
Skip to content