Neurje, ki je pustošilo po kar 44 občinah, je za seboj pustilo ogromno škode

Neurje, ki je pustošilo po kar 44 občinah, je za seboj pustilo ogromno škode

Neurje z vetrom in močnim deževjem je minuli teden za seboj pustilo ogromno škode. Kot so navedli na Upravi RS za zaščito in reševanje, so škodo zabeležili v 44 občinah, po prvih zbirnih ocenah bo ta presegala 0,3 promila državnega proračuna. Predvidoma v četrtek bo vlada zagotovila interventna sredstva za sanacijo v občinah Tržič in Kranjska Gora.

Uprava RS za zaščito in reševanje je zatem, ko so občine podale preliminarne ocene škode na njihovem območju po nedavni ujmi, danes izdala sklep o začetku ocenjevanja škode. S tem pozivajo občine in vodnogospodarska podjetja oz. ministrstva, naj pripravijo oceno škode na stvareh in infrastrukturi.

Vloge o škodi na zemljiščih, stavbah oz. na infrastrukturi lahko posredujejo oškodovanci iz prizadetih občin Braslovče, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šoštanj, Vransko, Piran, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Duplek, Maribor, Starše, Ilirska Bistrica, Pivka, Cirkulane, Gorišnica, Hajdina, Markovci, Ormož, Ptuj, Središče ob Dravi, Videm, Zavrč, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Ribnica na Pohorju.

Kot določa sklep Uprave RS za zaščito in reševanje, bodo občinske komisije v navedenih občinah ocenile škodo do 3. decembra, podatki iz obrazcev pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda. Regijske komisije za ocenjevanje škode bodo kontrolne preglede opravile do 10. decembra.

Hudo neurje z vetrom in močnim deževjem je 29. in 30. oktobra v številnih krajih po državi za seboj pustilo ogromno škode. Do 3. decembra bo popis škode v gozdovih opravil Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu pristojno ministrstvo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

Vlada pa bo predvidoma v četrtek zagotovila interventna sredstva za občini Tržič in Kranjska Gora ter za Direkcijo RS za vode. Sklep o zagotovitvi sredstev za izvedbo nujnih interventnih ukrepov zaradi neurja je namreč pripravljen med gradivi za obravnavo na vladi. Kot je razvidno iz gradiva, se občini Kranjska Gora dodeli 75.000 evrov, občini Tržič 200.000 evrov, Direkciji RS za vode pa 300.000 evrov.

Kot je zapisano v sklepu vlade, morata občini izvesti interventne zaščitne ukrepe, skladno s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Direkcija RS za vode pa ukrepe skladno s predpisi s področja urejanja voda. Občini morata o izvedbi podati končno poročilo, ki je osnova za nakazilo sredstev.

Kot ugotavlja vlada, občina Kranjska Gora interventna sredstva potrebuje zaradi plazu v Belci, občina Tržič pa za zagotovitev prevoznosti lokalne ceste proti Jelendolu na najbolj prizadetem mestu za predori, kjer je cesta zaradi treh usadov neprevozna. Direkcija RS za vode sredstva potrebuje za zagotavljanje ustrezne pretočnosti vodotokov, ki jim poleg izjemnih erozijskih procesov in hudourniških nanosov, zaradi vetroloma grozijo tudi podrta drevesa, ki lahko ponekod zajezijo struge in posledično povzročijo nenadno poplavo ob naslednjem deževju. Preliminarna ocena škode na vodni infrastrukturi sicer presega 20 milijonov evrov.

Kot je povedal tržiški župan Borut Sajovic, se pripravljajo na poročilo o stroških intervencije in popis škode na terenu. Silovito neurje je v dobrih dveh urah porušilo ali poškodovalo 20 mostov, uničilo številne kilometre cest in po prvih, zelo grobih ocenah povzročilo za več kot deset milijonov evrov škode

Poleg trase od Preske, preko Tržiča, Slapa, Čadovelj in Doline do Jelendola ter naprej do Medvodij je precejšnja škoda v naseljih Lom, Grahovše in Potarje. Velika je škoda na vodotokih in cestah, od sveta je odrezan Dom pod Storžičem, škoda je tudi na kmetijskih površinah. Zaradi neustreznega kanala na odtoku Belega potoka pa je škoda nastala tudi v Podljubelju, je poudaril Sajovic, ki čaka še na intervencijo vodarjev na vodotokih, predvsem Tržiški Bistrici in Lomščici s pritoki.

Dan po poplavah so Tržič obiskali predsednik vlade Marjan Šarec, minister za obrambo Karl Erjavec ter odgovorni na ministrstvu za okolje in prostor ter na Direkciji RS za vode. “Sestanki s predstavniki vlade so bili konstruktivni,” je povedal Sajovic in dodal, da bo prva pomoč za lažje financiranje in izvedbo intervencije vredna okoli 200 tisočakov. Vendar ocenjuje, da je škode samo v intervenciji za še enkrat toliko.

Scroll to top
Skip to content