Ob prihodu iz Hrvaške bo treba dokazati dejansko bivanje v tej državi

Ob prihodu iz Hrvaške bo treba dokazati dejansko bivanje v tej državi

Vlada je na današnji dopisni seji pričakovano odločila, da bo vročanje odločb o karanteni odslej potekalo že na meji ter da bodo z zelenega seznama varnih držav črtane Češka, Hrvaška in Francija, nanj pa dodani Belgija in Nizozemska. Ob prihodu iz Hrvaške bo treba dokazati dejansko bivanje v tej državi. Novosti začnejo veljati v soboto.

Vlada je danes spremenila oziroma dopolnila odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah.

Po novem tako ob prihodu iz držav na t. i. rumenem seznamu, na katerem bo po novem tudi Hrvaška, 14-dnevna karantena ne bo odrejena za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU oziroma držav članic schengenskega območja, če bodo predložili dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali v času bivanja, ali originalen račun za plačilo nastanitve v teh državah oziroma uradni seznam posadke v primeru najema plovila.

Če oseba tega ne bo mogla predložiti ali dokazati, se bo štelo, kot da prihaja iz države s t. i. rdečega seznama – države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo s covidom-19 – in bo posledično morala v karanteno.

Med izjemami za vstop v Slovenijo brez karantene so po novem še osebe, ki imajo rezervacijo nočitve v Sloveniji – če prihajajo iz držav, ki so bile v času ureditve te rezervacije še na zelenem seznamu, kasneje pa so bile z njega črtane. Oseba, ki bo uveljavljala to izjemo, bo morala ob prehodu meje predložiti dokazilo o rezervaciji in negativen izvid testa na covid-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengna ali v organizaciji oz. pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Z današnjo odločitvijo vlade so bile sicer z zelenega seznama črtane Hrvaška, Češka in Francija, vse tri so se “preselile” na t. i. rumeni seznam, na zeleni seznam pa na novo dodani Belgija in Nizozemska.

Med novostmi je tudi vročanje odločbe o karanteni že na sami meji. Policija bo ob vstopu v Slovenijo zahtevala podatke – kot so ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajal karanteno v Sloveniji – in jih nato nemudoma posredovala predstavniku ministrstva za zdravje, ki bo že na samem mejnem prehodu poskrbel za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se bo osebi dovolil vstop v državo.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni, lahko sicer v Slovenijo vstopajo le na določenih mejnih prehodih oz. kontrolnih točkah. Na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko Pince, in na ljubljansko letališču. Tam bo namreč ministrstvo za zdravje zagotovilo ustrezno število ljudi za vročanje odločb.

Scroll to top
Skip to content