Poslanci bi za vsak slučaj iztrebili divje prašiče v slovenskih gozdovih

Poslanci bi za vsak slučaj iztrebili divje prašiče v slovenskih gozdovih

Poslanci so z obravnavo predloga zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih izčrpali dnevni red tokratne izredne seje. Večina poslanskih skupin mu je napovedala podporo. Sejo bodo končali v četrtek, ko bo na vrsti glasovanje o vseh točkah, obravnavanih od ponedeljka.

Panika v komercialni prašičereji

Vlada je predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih pripravila za primer, da bi se ta bolezen pojavila v naši državi. Bolezen, ki izvira z afriške celine in se je že razširila v Evropo in Azijo, bi lahko močno prizadela populacije domačih prašičev.

“Sloveniji se bolezen približuje iz praktično vseh smeri,” je dejal minister za kmetijstvo Jože Podgoršek. Pojasnil je, da je besedilo predloga zakona sestavljeno iz štirih sklopov ukrepov. Prvi sklop bi začel veljati takoj po uveljavitvi zakona, ostali pa pozneje glede na sprotne potrebe.

Med ukrepi, ki bi začeli veljati takoj, so oblikovanje posebne strokovne skupine, priprava načrta za odvzem divjih prašičev iz okolja, okrepljeno ozaveščanje javnosti ter postavitev zaščitnih ograj na kmetijah za preprečevanje stika divjih in domačih prašičev.

Preventivno bi iztrebili divje prašiče

Med ukrepi, ki bi sledili oceni visoke stopnje ogroženosti na podlagi razmer v sosednjih državah, je tudi izredni odstrel divjih prašičev. Upravljavci lovišč bodo morali njihovo številčnost zmanjšati na minimum, da bi bil vpliv afriške prašičje kuge ob pojavu v Sloveniji čim manjši, hkrati pa bi lažje izkoreninili bolezen.

“Gre za preventivni ukrep, kjer bi se paciente postrelilo, še preden bi sploh zboleli,” je nasprotovala Violeta Tomič (Levica). To bo masker, kot ga še nismo videli, je bila kritična. Sama je prepričana, da bi lahko ukrepali šele takrat, ko bi bila bolezen resnično v bližino državne meje ter selektivno po posameznih lovskih revirjih.

Vladi je očitala, da je zakon pripravila zgolj z namenom zaščite rejcev domačih prašičev. A ti so dolžni za zaščito svojih živali poskrbeti sami, je dejala in opozorila: “Zakon pomeni ščitenje zasebnega prašičerejskega kapitala.”

Zadržani so tudi v SD. “Tudi zato, ker zakon uvaja dušilce zvoka na lovskih puškah,” je dejal poslanec te stranke Predrag Baković ter menil, da bi to lahko pomenilo množični vstop dušilcev skozi stranska vrata za vse lovsko orožje in morda tudi vsa druga orožja. Tomičeva je dušilce označila celo za “pravo malo vojno napoved”.

Scroll to top
Skip to content