Prihodnje leto naj bi stekla več kot 100 milijonov težka investicija v gorenjsko železnico

Prihodnje leto naj bi stekla več kot 100 milijonov težka investicija v gorenjsko železnico

Prihodnje leto jeseni bo predvidoma stekla več kot sto milijonov evrov vredna nadgradnja železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice. Sočasno bodo na območju radovljiške in žirovniške občine poskrbeli za boljše in varnejše prehode oziroma križanja z železniško progo. Med drugim se obetata dolgo pričakovana podvoza v Lescah in Žirovnici.

Kot so za STA pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo, je začetek nadgradnje gorenjske železniške proge predviden oktobra 2020, zaključek pa v prvi polovici 2022, kar je pogojeno tudi z zaporami proge in z zagotovljenimi sredstvi v proračunih za leti 2020 in 2021, ki sta pravkar v pripravi.

Predvidena je nadgradnja glavne železniške proge na odsekih Kranj-Lesce Bled in Lesce Bled-Jesenice s progovnim kabliranjem na odseku Ljubljana-Jesenice, z ureditvijo postajališč in izvedbo protihrupnih ukrepov. Projektantski predračun pred revizijo projektne dokumentacije znaša 113,35 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Vsa dela znotraj javne železniške infrastrukture bo financirala direkcija, občine pa naj bi financirale predvsem priključne ceste na nove zunajnivojske objekte. Trenutno so v fazi podpisovanja sporazumi z občinami, kjer so opredeljene tudi obveznosti vsakega od podpisnikov sporazuma.

V radovljiški občini je predvidena ukinitev treh nivojskih prehodov, označenih samo s prometnim znakom Andrejev križ, z ureditvijo nadomestnih dovoznih poti, in sicer v Podnartu in Zalošah. V Podnartu bo obstoječi zavarovani prehod nadomestil nov podvoz, podvoz za osebni, tovorni in peš promet pa bodo uredili tudi v Zalošah.

Kot je povedal radovljiški župan Ciril Globočnik, gre za največji poseg na tej progi po 50 letih. V radovljiški občini bodo nivojske prehode nadomestili s podvozi. Obstoječi podvoz med Plano in Dolino bodo nadgradili s kolesarsko stezo in pešpotjo, nadvoz pri železniški postaji v Radovljici pa bodo rekonstruirali.

“Največja pridobitev bosta nov podvoz za ves promet v Lescah na območju nekdanje Verige in podhod za pešce ter kolesarje na sami železniški postaji,” je izpostavil Globočnik in dodal, da je ureditev prehodov z železniško progo za radovljiško občino od Podnarta do Lesc izrednega pomena, predvsem z vidika večje varnosti pa tudi boljše povezanosti med naselji.

“Če bodo načrtovani posegi realizirani, gre za takšne pridobitve za naše občane, kakršne sedaj 50 let niso bile mogoče,” je prepričan Globočnik. Sama investicija bo sicer tudi za radovljiško občino, ki bo investirala predvsem v odkupe zemljišče in ureditev priključkov, precejšen finančni zalogaj v letih 2020 in 2021, občina pa ima v ta namen že pripravljenih pol milijona evrov.

Tudi žirovniška občina se z direkcijo dogovarja, da bi v času nadgradnje, ko bo proga več kot pol leta zaprta, uredili križanja ceste z železnico. Skupna odločitev komisije je bila, da se trije nivojski prehodi, označeni le z Andrejevim križem, ukinejo, na območju Sela in Vrbe pa bi zgradili nova podvoza.

“Najbolj pa nas zanima, kaj bo z glavnim križanjem v Žirovnici, kar se še preučuje. Strošek bi bil visok, ampak srčno upam, da bi nam tudi tu uspelo zagotoviti zunajnivojsko križanje,” je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar. Na direkciji so pojasnili, da je trenutno v usklajevanju projektna naloga za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev za izgradnjo cestnega podvoza v Žirovnici.

Scroll to top
Skip to content