S priročnikom nad medvede, volke in rise

S priročnikom nad medvede, volke in rise

V brošuri so predstavljene osnovne značilnosti zveri, obnašanje zveri ob srečanju s pašnimi živalmi, zlasti z drobnico in električno ograjo, splošne značilnosti varovanja ter trije možni načini varovanja pašnih živali. Priročnik je namenjen vsem rejcem drobnice na območju pojavljanja velikih zveri: rjavega medveda, volka in evrazijskega risa. Priročnik prikazuje glavne načine varovanja drobnice pred velikimi zvermi in izpostavlja ključne elemente učinkovitega varovanja. Rjavi medved, volk in evrazijski ris so v Sloveniji zavarovane živalske vrste. Velike zveri so del našega okolja, zato je varovanje rejnih živali pred njimi pomemben preventivni ukrep, s katerim bo omogočeno ohranjanje pašništva na območju njihove prisotnosti ter za ustvarjanje nujnega sobivanja med ljudmi in njihovimi aktivnostmi ter velikimi zvermi. Brez ustreznega varovanja dolgoročni obstoj pašništva na območju prisotnosti velikih zveri ni mogoč, saj se ustvarja konfliktno okolje, od katerega nimata koristi niti človek niti velike zveri, piše v brošuri. Kot dober gospodar mora rejec v primeru možnosti nastanka škode na premoženju zaradi velikih zveri najprej poskrbeti za njeno preprečitev. V primeru, da kljub primernemu načinu varovanja velike zveri povzročijo škodo na rejnih živalih, pa je rejec upravičen do odškodnine. V primeru ponavljajoče škode lahko oškodovanec vloži vlogo za sofinanciranje dodatnih varovalnih ukrepov. O upravičenosti in o višini odobrenih sredstev odloči Agencija RS za okolje.Slovenija

V brošuri so predstavljene osnovne značilnosti zveri, obnašanje zveri ob srečanju s pašnimi živalmi, zlasti z drobnico in električno ograjo, splošne značilnosti varovanja ter trije možni načini varovanja pašnih živali. Priročnik je namenjen vsem rejcem drobnice na območju pojavljanja velikih zveri: rjavega medveda, volka in evrazijskega risa. Priročnik prikazuje glavne načine varovanja drobnice pred velikimi zvermi in izpostavlja ključne elemente učinkovitega varovanja. Rjavi medved, volk in evrazijski ris so v Sloveniji zavarovane živalske vrste. Velike zveri so del našega okolja, zato je varovanje rejnih živali pred njimi pomemben preventivni ukrep, s katerim bo omogočeno ohranjanje pašništva na območju njihove prisotnosti ter za ustvarjanje nujnega sobivanja med ljudmi in njihovimi aktivnostmi ter velikimi zvermi. Brez ustreznega varovanja dolgoročni obstoj pašništva na območju prisotnosti velikih zveri ni mogoč, saj se ustvarja konfliktno okolje, od katerega nimata koristi niti človek niti velike zveri, piše v brošuri. Kot dober gospodar mora rejec v primeru možnosti nastanka škode na premoženju zaradi velikih zveri najprej poskrbeti za njeno preprečitev. V primeru, da kljub primernemu načinu varovanja velike zveri povzročijo škodo na rejnih živalih, pa je rejec upravičen do odškodnine. V primeru ponavljajoče škode lahko oškodovanec vloži vlogo za sofinanciranje dodatnih varovalnih ukrepov. O upravičenosti in o višini odobrenih sredstev odloči Agencija RS za okolje.Slovenija

Scroll to top
Skip to content