Slovenci smo med vsemi narodi najbolj zadovoljni predvsem s svojimi osebnimi odnosi

Slovenci smo med vsemi narodi najbolj zadovoljni predvsem s svojimi osebnimi odnosi

Evropejci so vedno bolj zadovoljni s svojim življenjem, je razvidno iz danes objavljene raziskave Eurostata. V državah EU je lani v povprečju splošno zadovoljstvo na lestvici do deset znašalo 7,3, medtem ko je leta 2013 doseglo sedem. Slovenci so glede splošnega zadovoljstva z življenjem na evropskem povprečju.

Najbolj zadovoljni s svojim življenjem so Finci in Avstrijci, najmanj pa Bolgari. Splošno zadovoljstvo z življenjem, ki ga merijo na lestvici od nič do deset, je na Finskem 8,1, sledijo Avstrija (8,0) ter Danska, Poljska in Švedska (vse 7,8). Na repu lestvice pa so Bolgari (5,4), Hrvati (6,3) ter Grki in Litovci (oboji 6,4).

Največje izboljšanje zadovoljstva so sicer izmerili na Cipru, kjer je zraslo s 6,2 v letu 2013 na 7,1 v lanskem letu.

V Sloveniji so po podatkih Eurostata izmerili evropsko povprečje, saj je raven splošnega zadovoljstva z življenjem lani znašala 7,3. Leta 2013 je raven znašala 7,0, tako kot je bilo takrat evropsko povprečje.

Prednjači pa Slovenija na lestvici glede zadovoljstva v osebnih odnosih, saj je bila raven tega lani 8,6. Enako zadovoljni z osebnimi odnosi so še Maltežani in Avstrijci. Sledijo pa Ciprčani in Švedi (oboji 8,5), Finci (8,4) in Čehi (8,3).

Povprečen državljan Evropske unije je na tej lestvici označil raven 7,9, leta 2013 pa 7,8. Najmanj zadovoljni z osebnimi odnosi so bili lani Bolgari (6,6), Grki (7,1) in Hrvati (7,5).

Eurostat je v raziskavi zaobjel tudi zadovoljstvo s finančnimi razmerami. To je najvišje na Danskem, Finskem in Švedskem (7,6). Najmanj zadovoljni s finančnimi razmerami pa so Bolgari (4,3) ter Grki, Hrvati in Litovci (vsi 5,2).

V povprečju zadovoljstvo s finančnimi razmerami znaša 6,5 (leta 2013 je bilo 6,0). V Sloveniji so sicer zabeležili enega večjih izboljšanj zadovoljstva, saj je bilo leta 2013 finančno zadovoljstvo na ravni 5,6, lani pa 6,3.

Scroll to top
Skip to content