Slovenci vladi podelili pozitivno oceno glede delovanja države v času epidemije

Slovenci vladi podelili pozitivno oceno glede delovanja države v času epidemije

Ocena delovanja države v boju proti novemu koronavirusu je pozitivna in najvišja v regiji, je pokazala raziskava Mediane. Z ukrepi vlade je popolnoma zadovoljnih 15,5 odstotka anketirancev, zadovoljnih pa 27,7 odstotka. Popolnoma nezadovoljnih je 15,2 odstotka, nezadovoljnih pa 18,5 odstotka. Neopredeljenih je 23 odstotkov anketirancev.

Resnično nezadovoljnih je tako le približno tretjina anketiranih, iz česar lahko razumemo, da so bili ukrepi dobro sprejeti, čeravno so si mnenja o njihovem posredovanju v javnost nasprotujoča, so sporočili z Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana.

Komunikacijo vlade v zvezi s sprejetimi ukrepi in njihovim sproščanjem je 26,5 odstotka anketirancev ocenilo kot nezadostno, še nadaljnjih 15,5 odstotka kot zadostno. Kot so izpostavili v Mediani, so približno štirje od desetih prebivalcev Slovenije oz. 42 odstotkov komunikacijo vlade ocenili z najnižjima ocenama. Podobna je slika tudi na drugi strani – kot dobro komunikacijo vlade ocenjuje 23,9 odstotka vprašanih, zelo dobro pa 18,7. Najvišji dve oceni je torej vladnemu komuniciranju podelilo 43 odstotkov vprašanih.

Sodelujoče v raziskavi so prosili še, da ocenijo svoje strinjanje z nekaterimi trditvami, povezanimi z delovanjem vlade sedaj in v prihodnosti. Polovica anketiranih oz. 49,6 odstotka je odgovorila, da ne zaupajo vladi, da bo sprejela prave odločitve, medtem ko nasprotno meni 34,8 odstotka. Podobno razmerje velja tudi za trditev, da prebivalci zaupajo vladi, da je pripravljena na nove svetovne izzive. Tu je nestrinjanje še malenkost višje, in sicer 53 odstotkov, medtem ko se s trditvijo strinja 32,2 odstotka anketiranih.

Polovica oz. 50,2 odstotka anketirancev se ne strinja s trditvijo, da se druge države s korona virusom spopadajo bolje kot Slovenija. Takega mnenja je 22,7 odstotka vprašanih.

Kot so zapisali v Mediani, so na tem področju prebivalci Slovenije vladi podelili pozitivno oceno. Za primerjavo – svojo državo je kot slabšo od ostalih na področju spopadanja z virusom ocenilo 39 odstotkov prebivalcev Srbije in 26 odstotkov prebivalcev Hrvaške.

Raziskavo je Mediana izvedla 15. in 16. maja z metodo spletnega anketiranja s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi so sodelovalo 505 prebivalcev Slovenije v starosti 15 do 75 let.

Scroll to top
Skip to content