Dars že tretje leto išče izvajalca za gradbena dela na tretji razvojni osi, se bo letos končno kaj premaknilo?

Dars že tretje leto išče izvajalca za gradbena dela na tretji razvojni osi, se bo letos končno kaj premaknilo?

Dars je za ponudbeno ceno 55,4 milijona evrov dela na sklopih B in H severnega dela tretje razvojne osi, ki zajemata območje ob Škalskem jezeru in del navezovalne ceste Konovo, oddal konzorciju družb Strabag gradbene storitve in ljubljanski podružnici Strabag AG, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Postopek oddaje del za omenjena dva sklopa je sicer doslej trajal več kot dve leti, saj je bilo javno naročilo objavljeno 15. decembra 2020. Dars je v tem postopku izmed šestih prijav sposobnost za sodelovanje v drugi fazi postopka priznal trem prijavam, to sta bili poleg izbrane še skupna prijava družb Pomgrad, GGD in Voc Celje ter prijava družb Kolektor CPG, Kolektor Koling, CGP in T-2. Izmed ponudb, ki so jih poslali v nadaljnjem postopku, pa je bila najugodnejša ponudba konzorcija Strabagovih družb.

Zoper odločitev o oddaji del je možno vložiti zahtevek za revizijo. Gradbeno dovoljenje za oba ta sklopa pa je že pravnomočno.

Celotni odsek severnega dela tretje razvojne osi od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug je sicer razdeljen na skupno osem sklopov, od tega so na enem sklopu, to je sklop Gaberke (sklop D), dela že končana.

V teku so dela na območju slovenjgraške občine, to je na sklopu F (Jenina). Kot kaže, bodo sledila dela ob Škalskem jezeru in na območju Konova. Po podatkih Darsa je za sklopa C (Škale) in E (Velunja) prva faza postopka, to je priznanje sposobnosti ponudnikom za pridobitev izvajalcev, zaključena.

Če bo letos pridobljeno gradbeno dovoljenje za sklop E in sklop C, se bo izvedla druga faza postopka javnega naročila za pridobitev izvajalca del, so pojasnili na Darsu. Za ta dva sklopa so vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja podali decembra 2021 oz. februarja 2022. V teku so dopolnitve na podlagi zahtev pristojnih dajalcev mnenj, saj so se v času od podaje zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja spremenile karte poplavne in erozijske ogroženosti, zaradi česar je potrebna naknadna preveritev projektnih rešitev, so razložili.

Sicer pa se na sklopih, na katerih gradbeno dovoljenje še ni bilo pridobljeno in se gradnja še ne izvaja, nadaljuje z izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanjem zemljišč, potrebnih za gradnjo. Doslej je bilo zagotovljenih 95 odstotkov zemljišč.

Aktivnosti na severnem delu tretje razvojne osi pa potekajo tudi na odseku od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug. Za ta odsek je Dars aprila lani na takratno ministrstvo za okolje in prostor vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, hkrati je v izdelavi projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, v teku so tudi vmesne recenzije.

Vzporedno potekajo postopki pridobivanja zemljišč za gradnjo. Pridobljenih je 74 odstotkov površin, potrebnih za gradnjo na odseku od Šentruperta do Velenja, so še pojasnili pri Darsu.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content