Eko sklad bo imel na voljo več sredstev

Eko sklad bo imel na voljo več sredstev

Eko sklad bo imel zaradi velikega povpraševanja letos za kreditiranje okoljskih naložb kmalu na voljo več denarja od sprva načrtovanega. V tem letu je sicer aktualnih pet javnih pozivov, do konca leta je predvidena objava še enega, in sicer za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb v lasti pravnih oseb.

Za kreditiranje okoljskih naložb je bilo s poslovno-finančnim načrtom Eko sklada za leto 2021 zagotovljenih do 30 milijonov evrov, in sicer za kreditiranje občanov, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občin.

Zaradi velikega povpraševanja predvsem s strani občanov pa se bo ta znesek povečal za 20 milijonov evrov na do 50 milijonov evrov. Tako predvideva rebalans poslovno-finančnega načrta za leto 2021, ki so ga pripravili na Eko skladu in ga mora potrditi še vlada.

Za osem milijonov evrov naj bi se po teh načrtih povečalo dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti, to je s prvotno predvidenih 26 milijonov evrov na 34 milijonov evrov.

Pri tem naj bi imel Eko sklad na voljo po pet milijonov evrov več za spodbude občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah ter za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire energije za samooskrbo z električno energijo. Dva milijona evrov manj pa bo potrebnih za električna vozila, ugotavljajo na skladu.

Nova razporeditev sredstev izhaja iz tega, da se je glede na veljavni poslovno-finančni načrt, ki se je pripravljal decembra lani, tekom leta izkazalo, da bo v letošnjem letu potrebnih manj sredstev za spodbude za električna vozila, več pa za spodbude za vgradnjo fotovoltaičnih elektrarn za samooskrbo. Ob visoki rasti dodeljenih sredstev za električna vozila v zadnjih letih se je namreč letos povpraševanje po teh spodbudah umirilo.

Od aktualnih petih javnih pozivov je občanom namenjen eden, zaradi velikega zanimanja pa je bilo zanj v tem letu že namenjenih 25 milijonov evrov. Večji del teh sredstev je bil tudi že dodeljen, saj je sklad letos prejel že več kot 2600 vlog občanov. Glede na izkazano zanimanje tako na skladu ocenjujejo, da bodo vsa sredstva dodelili pred zaključkom poslovnega leta, zato z rebalansom predlagajo njihovo povečanje.

Poleg tega Eko sklad letos načrtuje še nekatere nove ukrepe, med njimi finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti ter za nakup novih in obnovljenih pnevmatik, kot tudi povečanje sredstev za izvedbo obstoječih ukrepov, kot je denimo zamenjava starih kurilnih naprav z
novimi, je razvidno iz rebalansa poslovno-finančnega načrta Eko sklada, objavljenega med vladnimi gradivi.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content