Računsko sodišče prižgalo zeleno luč novi sodni stavbi

Računsko sodišče prižgalo zeleno luč novi sodni stavbi

Popravljali ukrepi pravosodnega ministrstva za odpravo nesmotrnosti, ki so bile ugotovljene v reviziji, s katero je računsko sodišče ugotavljalo učinkovitost ministrstva pri načrtovanju oz. gradnji nove sodne stavbe, so bili zadovoljivi. Tako v porevizijskem poročilu ugotavlja računsko sodišče.

Revizorji računskega sodišča v spomladi objavljeni reviziji ugotavljajo, da načrtovanje in gradnja projekta potekata počasi. Projekt je po več kot 15 letih tako še vedno v fazi načrtovanja, na mestu, kjer naj bi stala nova sodna stavba, pa je še vedno gradbena jama. Sprva je bil zaključek projekta predviden v letu 2013, nato za leto 2017, v letu 2019 je bil znova preložen, kar je projekt odmaknilo na leto 2027, ko naj bi bil zaključen.

Računsko sodišče je glede priprave treh ključnih investicijskih dokumentov – identifikacija investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP) – ugotovilo, da vsi niso bili zagotovljeni ali pa niso ustrezni. IP, ki predstavlja strokovno podlago za odločitev o izvedbi naložbe, ni bil pripravljen, od izdelave DIIP in PIZ pa je preteklo že več kot devet let.

Ministrstvo je moralo tako v odzivnem poročilu izkazati, da je začelo s postopki izdelave investicijske dokumentacije v skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Ministrstvo v odzivnem poročilu navaja, da so maja letos stekli vsi potrebni postopki za izvedbo javnega naročila za sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije s prvonagrajenim natečajnikom. Družbi Bevk Perović arhitekti je bila 21. junija prek e-portala javnih naročil posredovana dokumentacija za pripravo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za objekt nove sodne stavbe. Ministrstvo pa načrtuje, da bo izbor projektanta končan do jeseni.

Ministrstvo je 23. junija z družbo GE projekt podpisalo pogodbo za izvedbo storitev strokovnega svetovanja in priprave ter obdelave dokumentacije v zvezi z izvedbo predhodnega postopka in preizkusa javno-zasebnega partnerstva za omenjeni projekt.

Predvideno je, da se pogodbene storitve izvedejo v treh fazah, kot prva poziv promotorjem, kot druga izdelava ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva z oceno pričakovanega stanja objektov ter kot tretja pravna in strokovna pomoč v zvezi z odločitvijo o vlogi o zainteresiranosti ter strokovna pomoč pri izdelavi investicijske dokumentacije, vezano na vprašanja javno-zasebnega partnerstva.

Skupna okvirna pogodbena cena znaša 23.424 evrov z DDV, pri čemer je izvajalec upravičen do celotnega plačila prve in druge faze zgolj v primeru, ko je v okviru prve faze pridobljena najmanj ena vloga o zainteresiranosti morebitnega promotorja. Cena storitve tretje faze pa je dogovorjena po sistemu dejansko porabljenih ur.

Ministrstvo je poleg tega 24. junija z družbo K&Z, Svetovanje za razvoj, podpisalo pogodbo za izdelavo investicijskega programa, po potrebi tudi novelacije investicijskega programa, ter strokovno svetovanje s področja finančnega spremljanja projekta. Pogodbena cena za izvedbo storitev po pogodbi za izdelavo investicijskega programa znaša 13.877,50 evrov z DDV.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content