Slovenija od Evropske komisije dobila opomin glede pranja denarja

Slovenija od Evropske komisije dobila opomin glede pranja denarja

Evropska komisija je danes objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Nekaj uradnih opominov je izdala tudi Sloveniji, med drugim zaradi zamud pri uskladitvi zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja.

Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin, ker v svojo zakonodajo ni pravilno prenesla četrte direktive o preprečevanju pranja denarja. Ob tem je opozorila na določbe, ki zadevajo temeljne vidike okvira za boj proti pranju denarja, kot je potreba po sprejetju ukrepov, ki obsojenim osebam preprečujejo, da bi bili na vodstvenem položaju.

Sloveniji je poslala tudi uradni opomin zaradi nepravilne uporabe pravil EU o zaščiti evra in drugih valut pred ponarejanjem. Med drugim namreč ni pravilno prenesla določb direktive, ki se nanašajo na inkriminacijo uvoza, izvoza, prevoza ali prejema ponarejenega denarja. Poleg tega slovenska zakonodaja ne določa, da so učinkoviti preiskovalni ukrepi na voljo za preiskovanje in pregon nekaterih kaznivih dejanj, določenih v direktivi.

Uradno jo je tudi opomnila, naj zagotovi, da lahko na podlagi svoje zakonodaje vse kategorije fizičnih in pravnih oseb iz direktive o okoljski odgovornosti zahtevajo, da pristojni organ sprejme sanacijske ukrepe za okoljsko škodo. Direktiva navaja, da se lahko okoljska škoda prepreči ali sanira med drugim tudi s priznanjem pravice fizičnim in pravnim osebam, da zahtevajo, da pristojni organ odloči o (preventivnih in) sanacijskih ukrepih, ki jih mora sprejeti odgovorni izvajalec, je pojasnila komisija.

Evropska komisija je Sloveniji poslala še obrazloženo mnenje, ker ukrepov, sprejetih za izvajanje spremenjene direktive o pravicah delničarjev, ni sporočila v celoti. Dolgoročno vključevanje delničarjev v družbe, v katere vlagajo, je bistveno za zagotovitev, da so družbe dolgoročno dobro upravljane in trajnostne, je opozorila.

Za odgovor na uradni opomin glede pranja denarja ima Slovenija dva meseca časa, za preostala uradna opomina in obrazloženo mnenje pa tri.

Scroll to top
Skip to content