Smeti iz Ajdovščine bodo vozili v Ljubljano

Smeti iz Ajdovščine bodo vozili v Ljubljano

Ajdovski občinski svet je podelil koncesijo ljubljanskemu podjetju Snaga za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ajdovščina. Pri tem bosta sodelovala domače Komunalno stanovanjsko podjetje Ajdovščina in Snaga.

Občina Ajdovščina se je tako pridružila 45 slovenskim občinam, ki so že sklenile pogodbe za odlaganje odpadkov v RCERO Ljubljana, obenem pa je prva na območju severnoprimorske regije s tako pogodbo s koncesijo.

“Občina Ajdovščina postaja partner v enem od največjih projektov na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji, se pravi postajajo soupravljalci regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana. Na tem področju se jim obeta dobra storitev, ki je skladna z vso pozitivno zakonodajo,” je po seji povedal direktor Snage Ljubljana Janko Kramžar.

Čeprav so v preteklosti mnogi opozarjali na to, da se bodo z odvažanjem odpadkov drugam cene za uporabnike povečale, pa Kramžar obljublja, da temu ne bo tako: “Cene, ki so veljale v letu 2016, veljajo tudi v letu 2017, in se ne bodo spremenile niti v letu 2018.”

Pomembno je tudi, da bo imela ajdovska občina v svetu RCERO Ljubljana svojega predstavnika, ki bo udeležen pri sprejemanju pomembnih odločitev, tudi o spreminjanju cen. Zato so ajdovski občinski svetniki na seji minuli teden odločali tudi o ustanovitvi RCERO in predlagani sklep potrdili.

Doslej je za zbiranje in odlaganje odpadkov v občinah Ajdovščina in Vipava skrbela Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina. Podjetje izvaja tudi nekatere komplementarne in suplementarne storitve s področja dejavnosti ravnanja z odpadki. Pred leti so odpadke odlagali na bližnji deponiji pod vasjo Dolga Poljana, vendar so morali odlagališče zapreti.

Poleg vzdrževanja že zaprtega odlagališča so iskali partnerja, ki bo poskrbel za odlaganje tistih odpadkov, ki niso bili ločeno odloženi v zbiralnike. Ajdovska družba ga je našla v ljubljanski Snagi, druge severnoprimorske občine pa partnerja po propadlem projektu RCERO na Goriškem še iščejo.

Scroll to top
Skip to content