V času pustnega rajanja bo poostren policijski nadzor

V času pustnega rajanja bo poostren policijski nadzor

Policisti v pustnem času opozarjajo voznike, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Vse, ki se bodo kot vozniki odpravili na različna praznovanja in pustne zabave, policisti pozivajo, naj vozijo trezni. Na Ptuju bodo izvedli poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na preverjanju psihofizičnega stanja voznikov.

Na mariborski policijski upravi ugotavljajo, da problematika alkohola v cestnem prometu v času pustovanj in prireditev povezanih s pustovanji zelo izstopa, tako po številu ugotovljenih kršitev, kot tudi po ugotovljenih visokih koncentracijah alkohola pri voznikih. Pri tem še posebej izstopa ptujsko območje. Zato bodo na območju Ptuja od petka zvečer do sobote zjutraj izvedli poostren nadzor cestnega prometa.

Policija je sicer za čas pustovanja pripravila več nasvetov. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno. Za neupoštevanje te določbe je predpisana globa 120 evrov.

Pri nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko različni pripomočki, ki so deli pustnih mask, v kabini poškodujejo voznika in potnike v vozilu, zato policisti svetujejo, naj jih pospravijo v prtljažnik vozila. Potniki v vozili ne smejo nositi mask tudi pri mejni kontroli.

Če lastnik ali upravljavec varovanega območja oz. varnostnik oceni, da bi vstop oseb s pustnimi maskami lahko ogrozil varnost ljudi, osebno varnost, varnost premoženja ali red na varovanem območju, lahko varnostniki uporabijo vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

Med drugim lahko od pustnih mask zahtevajo, naj odstranijo maske z obraza, ugotovijo identiteto osebe in opravijo površinski pregled. Če oseba to odkloni, lahko preprečijo vstop na varovano območje. Obvestilo o prepovedi vstopa oseb s pustnimi maskami na varovano območje mora biti sicer označeno na vhodu.

Udeležence pustnih prireditev policisti pozivajo k samozaščitnim ukrepom. Pustni čas, gnečo na javnih prireditvah ipd. lahko posamezniki namreč izkoristijo za različna kazniva ravnanja, kot so ropi in drzne tatvine. Priporočljivo se je izogibati temnim ulicam, podhodom itd. Pri dvigovanju gotovine na bankomatih, bankah ali poštah naj bodo pozorni na osebe, ki opazujejo ali sledijo. Prav tako naj ne štejejo denarja na ulici ali v gostinskih lokalih, torbic, denarnic in dragocenosti pa naj ne puščajo brez nadzora, saj so lahko lahek plen storilcev.

Udeleženci prireditev naj pazijo na svoje otroke in jih poučijo, kaj naj storijo, če se izgubijo v množici, torej naj se obrnejo na policiste, varnostnike ali reditelje.

Organizatorji pustnih prireditev morajo posamezne prireditve na odprtem ali v prostorih prijaviti na pristojni policijski postaji pet dni pred prireditvijo. Za določene prireditve, ki vključujejo uporabo odprtega ognja ali predmetov in naprav, zaradi katerih je lahko ogroženo zdravje ali življenje udeležencev, ter prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev, pa si morajo pridobiti tudi dovoljenje za prireditev.

V takšnih primerih mora organizator podati vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti sedem dni pred dnevom prireditve. Če program prireditve zajema tudi uporabo cestnih površin, pa je treba vlogo za izdajo dovoljenja podati najmanj 30 dni pred prireditvijo.

Scroll to top
Skip to content