V osmih letošnjih mesecih v Sloveniji za skoraj polovico manj prihodov turistov

V osmih letošnjih mesecih v Sloveniji za skoraj polovico manj prihodov turistov

koronavirus ljubljana
V osmih mesecih letos je bilo v Sloveniji zabeleženih nekaj manj kot 2,4 milijona prihodov turistov oz. 47 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Nočitev je bilo za skoraj 7,1 milijona ali 40 odstotkov manj. Po spomladanskem popolnem izpadu je bil v poletni sezoni predvsem zahvaljujoč domačim turistom medletni padec nočitev 16-odstoten.

Statistični urad RS je danes objavil podatke o turističnem obisku za avgust in tudi za celotno poletno sezono, torej za julij in avgust.

V obeh poletnih mesecih skupaj so turistični nastanitveni obrati v Sloveniji zabeležili 4,6 milijona turističnih prenočitev ali 16 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Več kot dve tretjini vseh prenočitev so ustvarili domači turisti. Število prenočitev domačih turistov je bilo v primerjavi z lansko poletno sezono višje za 159 odstotkov, število prenočitev tujih turistov pa za 65 odstotkov nižje.

Samo v avgustu so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili 804.367 prihodov turistov ali 25 odstotkov manj kot v avgustu 2019, od tega je bilo prihodov domačih turistov 512.323 oz. 172 odstotkov več kot avgusta lani, prihodov tujih turistov pa 292.044 ali 67 odstotkov manj kot tem času lani.

Domači in tuji turisti skupaj so v avgustu 2020 ustvarili nekaj več kot 2,5 milijona prenočitev ali 14 odstotkov manj kot avgusta lani. Od tega so jih domači turisti ustvarili malo manj kot 1,7 milijona ali 164 odstotkov več kot v lanskem avgustu, tuji pa 819.433 ali 64 odstotkov manj kot lani v tem času.

Od tujih turistov so tudi letos v juliju in avgustu največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije, vendar vseeno za 22 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Precej nižje je bilo medletno število nočitev turistov z drugih ključnih turističnih trgov: iz Nizozemske za 67 odstotkov, iz Avstrije za 42 odstotkov, iz Italije za 67 odstotkov in iz Madžarske za 49 odstotkov.

Za več kot 95 odstotkov manj prenočitev kot lani v tem času so ustvarili turisti iz Avstralije, Južne Koreje, Švedske, Nove Zelandije, Malte in Izraela. Izraelci so npr. v lanski poletni sezoni v Sloveniji ustvarili okoli 128.000 nočitev, letos pa manj kot 600.

Na ravni skupin občin je bilo v juliju in avgustu največ nočitev v gorskih občinah (okoli 1,6 milijona), sledile so obmorske občine (približno 1,2 milijona) in zdraviliške občine (okoli 929.00).

Glede na enako obdobje lani se je število prenočitev najbolj zmanjšalo v občini Ljubljana, za 75 odstotkov, in v drugih mestnih občinah, za 45 odstotkov. O dobrem poletju medtem poročajo iz zdraviliških in obmorskih občin. V prvih se je število nočitev povečalo za devet odstotkov, v drugih pa za štiri odstotke. Na ravni posameznih občin je bilo največ prenočitev in hkrati za en odstotek več kot lani v tem obdobju ustvarjenih v občini Piran, okoli 686.000.

Od začetka januarja do konca avgusta so v nastanitvenih obratih zabeležili nekaj manj kot 2,4 milijona prihodov turistov oz. 47 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Nočitev je bilo za skoraj 7,1 milijona ali 40 odstotkov manj.

Prihodov domačih gostov je bilo za 26 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, število njihovih nočitev pa je naraslo za 34 odstotkov. Prihodov tujih turistov je bilo v tem obdobju za 70 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, njihovih prenočitev pa za 67 odstotkov manj.

“Zagotovo je sedanja kriza zelo močno prizadela slovenski turizem, tako kot tudi globalnega, in še vrsto s turizmom povezanih področij in ponudnikov,” je podatke ob robu 25-letnice Slovenske turistične organizacije (STO) komentirala njena direktorica Maja Pak. Slovenski turizem je kot celota močno odvisen od tujega trga, tuji obiskovalci so namreč v preteklih letih ustvarili okoli 75 odstotkov prenočitev.

Ob pričakovanem izpadu teh gostov so se v STO, podobno kot v številnih drugih državah, osredotočili na domače turiste. Ukrepi, kot so turistični boni in nacionalna motivacijska kampanja Zdaj je čas – Moja Slovenija, so že spodbudili domače povpraševanje. “Ocenjujemo, da bo do konca leta 30 odstotkov več domačih turistov, tujih pa 70 odstotkov manj. Skupno pričakujemo okoli 45-odstotni upad. A to so ocene, stvari se zaostrujejo, zato so zadeve še negotove,” je pojasnila Pakova.

Pri tem je sogovornica spomnila, da so med destinacijami glede zasedenosti velike razlike, saj nekatere beležijo do 90-odstotni upad, v drugih je bila poletna sezona dobra. Prav tako so različno prizadete posamične panoge, turistične agencije in kongresni turizem so med tistimi, ki so bili prizadeti najbolj. “Domači gosti so ublažili škodo, a je ta še vedno velika,” je opozorila direktorica STO.

Scroll to top
Skip to content