V Triglavskem narodnem parku vse bolj natančno spremljanje obiska

V Triglavskem narodnem parku vse bolj natančno spremljanje obiska

Javni zavod Triglavski narodni park je letošnje poletje okrepil spremljanje obiska posameznih območij parka, saj je po lanskih namestil še 20 novih števcev za štetje obiska. Podatki bodo v pomoč pri oblikovanju ukrepov za usmerjanje obiska in spodbujanja trajnostne mobilnosti. Kljub večanju obiska pa ne razmišljajo o uvedbi vstopnine v park.

Kot pravi vodja informacijsko-izobraževalne službe Triglavskega narodnega parka (TNP) Majda Odar, je sistematično štetje obiska, ki so se ga lotili lani, dolgoročen proces, povezan s spremljanjem in usmerjanjem obiska. “Smo v obdobju, ko je opazen zelo povečan obisk celotnega območja parka. Pri oblikovanju ukrepov z lokalno skupnostjo in deležniki s področja turizma ter pohodništva pa je pomembno, da imamo ustrezne podatke,” je pojasnila.

Sistem avtomatskih števcev, ki so ga vzpostavili lani, je bil osredotočen na območje Triglava in dolino triglavskih jezer. Letos so na novo postavili števce tudi na območjih Bohinjskega jezera, Pokljuke, Martuljka, Tamarja, Loške Koritnice, planine Kuhinja in doline Trenta. V okviru kohezijskega projekta Vrh Julijcev pa spremljajo tudi obisk mirnih con.

“Na mirnih območjih si želimo čim manj obiska, da lahko dosegamo osnovne cilje našega poslanstva, to je ohranjanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Na določenih drugih območjih pa je povečan obisk dobrodošel, saj kaže na uspešno preusmerjanje obiskovalcev,” je povedala Odarjeva in dodala, da je v dolinah tudi več primerne infrastrukture in turistične ponudbe za obiskovalce.

Čeprav števci kažejo velik obisk dolin, pa to ne pomeni, da gre za nenormalne ekstreme, ki jih je treba zmanjšati, omili pa se lahko vpliv na naravo. “Če k Bohinjskemu jezeru v enem dnevu pride 5000 ljudi z osebnimi vozili, je to nekaj povsem drugega, kot če pridejo s kolesom, peš ali javnim prevozom,” je pojasnila Odarjeva in dodala, da vsi deležniki v prostoru lahko s skupnimi močmi najdejo načine, kako omiliti pritisk povečanega obiska na prostor.

Interes za nameščanje števcev, ki jih lahko po potrebi prestavljajo, je tako tudi s strani posameznih lokalnih skupnosti, na primer občin Kobarid in Bohinj. Podatki o obisku so namreč zanje pomembni ne le zaradi spremljanja trendov, ampak tudi pri uvajanju trajnostne mobilnosti in zagotavljanju potrebne infrastrukture, ki si jo želijo obiskovalci.

Po grobih ocenah območje TNP letno obišče okoli dva milijona ljudi, največ obiskovalcev ima soteska Vintgar. Obisk Vintgarja je, podobno kot Korit Mostnice, Tolminskih korit in slapa Savica, plačljiv, saj imajo te naravne vrednote znotraj parka koncesije za upravljanje. Da bi uvedli splošno vstopnino v TNP pa ne razmišljajo.

Kot je dejal direktor javnega zavoda TNP Janez Rakar, ne bi bilo primerno, da bi tako naravno vrednoto kot je edini nacionalni park omejevali z vstopnino. Poleg tega bi bila uvedba vstopnine zaradi številnih dostopov praktično neizvedljiva.

“Morda bi se dalo z vinjetami, ampak mislim, da to ne bi bilo dobro sporočilo niti naši slovenski javnosti niti vsem ostalim gostom. So drugi ukrepi in prijemi za usmerjanje gostov, vstopnina v TNP za to ni primerna in tudi zakonsko ni dovoljena,” je dejal Rakar in pojasnil, da z vstopninami tudi ne bi dosegli osrednjega cilja, to je razbremenitve mirnih con.

Scroll to top
Skip to content