Vlada naredila nov korak do vzpostavitve omrežja 5G

Vlada naredila nov korak do vzpostavitve omrežja 5G

Vlada je danes sprejela načrt uporabe frekvenc v frekvenčnem pasu 700 MHz, ki je strateškega pomena za stroškovno učinkovito vzpostavitev mobilnih komunikacijskih omrežij naslednje generacije 5G. Razpoložljive frekvence v tem pasu so trenutno v uporabi za testne namene, za komercialno rabo bodo na voljo po 1. juliju 2020.

Ker se mobilne komunikacije hitro razvijajo in dobivajo vedno večji pomen, je reorganizacija uporabe radijskega spektra neizogibna, nujno je tudi pravočasno podeljevanje novih dodatnih frekvenčnih pasov zainteresiranim operaterjem elektronskih komunikacij, so po seji vlade sporočili z ministrstva za javno upravo.

EU je državam članicam že maja 2017 naložila, naj najpozneje do 30. junija 2020 omogočijo uporabo pasu 700 MHz (694-790 MHz) za prizemne sisteme za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve. Že do sredine lanskega leta pa bi morale sprejeti in objaviti nacionalne načrte in časovnice za izpolnitev te obveznosti.

Frekvence v frekvenčnem pasu 700 MHz so prve dodatne frekvence, namenjene uvajanju nove generacije mobilne tehnologije 5G. Poleg njih t. i. pionirske frekvenčne pasove za 5G tvorita še radijska pasova 3400 – 3800 MHz in 24.25 – 27.5 GHz. Treba je namreč zagotoviti frekvence v nižjih in višjih pasovih, da bi omogočili visoke prenosne hitrosti v 5G omrežjih na urbanih področjih in zadostno pokritost na ruralnih področjih.

Uporaba frekvenc v frekvenčnem pasu 700 MHz je v opisanih okoliščinah strateškega pomena za stroškovno učinkovito vzpostavitev mobilnih komunikacijskih omrežij naslednje generacije 5G, ki bodo omogočala čim večjo pokritost ozemlja Slovenije.

Razpoložljive frekvence v 700 MHz pasu so trenutno v uporabi za testne namene do 30. junija 2020. Medtem bo skladno s strateškimi usmeritvami EU, zanimanjem operaterjev elektronskih komunikacij ter glede na razpoložljivost izveden postopek podelitve teh frekvenc za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve, tako da bodo za komercialno koriščenje na voljo od 1. julija 2020 dalje.

Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) se že pripravljajo tudi na podelitev frekvenc za omrežja 5G, vendar dražbe verjetno ni pričakovati prej kot v letu 2020. Pogoj za začetek javnega razpisa z dražbo je namreč sprejem strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki so jo na Akosu že pripravili, zdaj pa čakajo na potrditev na vladi.

Scroll to top
Skip to content