Vlada in občinska združenja podpisali dogovor o povprečnini v višini 573,5 evra

Vlada in občinska združenja podpisali dogovor o povprečnini v višini 573,5 evra

Vlada in tri občinska združenja so dopoldne podpisali pismo o nameri, ki višino povprečnine za prihodnje leto določa pri 573,5 evra na prebivalca. Obenem pa so se zavezali, da bodo v roku šestih mesecev pripravili spremembe zakonodaje, ki bi zmanjšala stroške občinam.

Dogovor so podpisali predsedniki treh reprezentativnih združenj občin Branko Ledinek (Skupnosti občin Slovenije), Robert Smrdelj (Združenje občin Slovenije) in Matej Arčon (Združenje mestnih občin Slovenije) ter na vladni strani finančni minister Andrej Bertoncelj. Ob podpisu pa sta bila navzoča tudi predsednik vlade Marjan Šarec in minister za javno upravo Rudi Medved.

Kot je dejal Šarec, so bila pričakovanja občin višja, a so vseeno dosegli dogovor, saj so tudi predstavniki občinskih združenj razumeli splošno finančno sliko. Je pa to po premierjevih besedah šele prvi korak sodelovanja med vlado in občinami. Čaka jih sodelovanje pri pripravi posodobitve zakonodaje. Še bolj kot višina povprečnine namreč razvoj občin zavira nerazumna zakonodaja na vseh področjih, je ugotavljal.

Šarec, tudi sam nekdanji župan, je ob tem opozoril, da si marsikdo niti ne predstavlja, kakšne naloge vse opravljajo občine in s čim vsem se morajo ukvarjati. “Ta vlada to zelo dobro razume, bomo pa morali vsi vložiti napore v to in vsak opraviti svojo nalogo, da bomo dobili zakonodajo, ki bo občinam omogočila boljši razvoj, hkrati pa tudi preglednost nad delovanjem občin,” je dejal.

Kot je poudaril Bertoncelj, je povprečnina predvidena v višini, ki občinam omogoča izvajanje razvojnih in investicijskih nalog. Predlog bo šel še v potrditev na vlado, v končni fazi pa bo povprečnino določil državni zbor v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Predsedniki združenj občin so izrazili zadovoljstvo, da so dogovor dosegli in so, kot je dejal Smrdelj, prišli do solidnega kompromisa. Kot je dejal, je dogovorjena višina povprečnine za prihodnje leto za dobrih 20 evrov višja, kot je letošnja povprečnina, a hkrati za 35 evrov nižja od predvidenih stroškov v letu 2019.

Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin.

Scroll to top
Skip to content