Vlada potrdila program sofinanciranja v lokalno infrastrukturo zaradi delovanja SV

Vlada potrdila program sofinanciranja v lokalno infrastrukturo zaradi delovanja SV

Vlada je na današnji dopisni seji potrdila program sofinanciranja ministrstva za obrambo za investicije v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice, in to zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske (SV). Skupna vrednost sofinanciranja znaša 1,7 milijona evrov.

Ministrstvo za obrambo bo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje SV na osrednjem vadišču Poček, strelišču Bač in letališču Cerklje ob Krki, sofinanciralo investicije v lokalno javno infrastrukturo. Po programu, ki ga je potrdila vlada, bo občinam Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice skupaj namenilo 1,7 milijona evrov.

Z uporabo večjih vojaških infrastrukturnih objektov SV v večjem obsegu uporablja tudi tamkajšnjo lokalno javno infrastrukturo. Z občinami na teh območjih ima ministrstvo sklenjene posebne dogovore, ki med drugim predvidevajo tudi sofinanciranje posodabljanja lokalne javne infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja SV.

Potrjeni program prinaša sofinanciranje v višini 800.000 evrov v letošnjem in 900.000 evrov v prihodnjem letu. Občini Pivka bo letos in prihodnje leto namenjenih po 300.000 evrov. Za ta denar načrtujejo rekonstrukcijo lokalne ceste Zagorje-Bač in izgradnjo avtobusnega postajališča. Posodobitev cestne infrastrukture je na tem območju nujno potrebna, saj obstoječa ne zagotavlja varnosti v cestnem prometu.

V občini Ilirska Bistrica, ki bo letos prejela 100.000, prihodnje leto pa 200.000 evrov, načrtujejo obnovo vodovoda na lokaciji Knežak-Bač, ki je pogoj za normalno oskrbo s pitno vodo in za zagotovitev varstva pred požarom na osrednjem vadbišču SV. Obenem je tam potrebna tudi prometna ureditev pločnika s cestno razsvetljavo.

Največ sredstev je po programu namenjeno sofinanciranju vlaganj v infrastrukturo v občini Brežice, in sicer letos in prihodnje leto po 400.000 evrov. S temi sredstvi bodo obnovili lokalno cesto v Dolenji Pirošici, uredili križišče lokalnih cest in druge cestne infrastrukture v naselju Črešnjice, obnovili odsek lokalne ceste Velike Malence-Vrhovska vas ter sofinancirali nakup novih gasilskih vozil.

Vsi infrastrukturni objekti, ki jih sofinancira država, so v lasti občin.

Medtem pa še vedno potekajo pogovori o novem dogovoru med ministrstvom za obrambo in občino Postojna. Na ministrstvu pričakujejo, da bo sklenjen do jeseni, razmišljajo pa tudi o začasnem dogovoru. Za Postojnčane je poleg motečega hrupa z vadišča Poček velik problem tudi morebitno onesnaževanje virov pitne vode.

Scroll to top
Skip to content