Vlada končno prisluhnila opoziciji in se odločila prepovedati fracking

Vlada končno prisluhnila opoziciji in se odločila prepovedati fracking

Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela predlog novele zakona o rudarstvu. Med rešitvami v zakonu je tudi "prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja", so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Predlog tudi na novo opredeljuje vlogo Geološkega zavoda Slovenije v postopkih prostorskega načrtovanja.

Kaj točno pomeni prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja, še ni jasno. Predlog zakona je bil namreč poslan v obravnavo državnemu zboru po rednem postopku, a njegovo besedilo še ni objavljeno.

S predlagano novelo zakona se sicer, kot so zapisali na vladi, odpravlja različne pomanjkljivosti, ki jih je vsebovala že prvotna različica zakona, nekatera področja pa se dodatno ali na novo urejajo.

Z novelo se prenaša pristojnosti nosilca urejanja prostora za prostorsko načrtovanje na lokalnem nivoju z ministrstva, pristojnega za rudarstvo, na Geološki zavod Slovenije.

Zaradi napredka na področju računalništva sta na novo opredeljena pojem in vsebina rudarske knjige, dodana je možnost vključitve različnih evidenc ter različnih aplikacij za pomoč pri vlaganju vlog, priglasitvi osnov za odmero rudarske koncesnine in sredstev za sanacijo, poročanju o zalogah in virih in podobno.

Dodatno so urejena tudi vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje z mineralnimi surovinami, dana je podlaga za podaljšanje obstoječih rudarskih pravic v posebnih primerih.

Na novo je reguliran tudi postopek opustitve izkoriščanja, dodana je možnost začasnega ali trajnega deponiranja viškov mineralne surovine pri izvajanju državnih projektov, dodatno je urejeno področje inšpekcijskega nadzora, uvedene so podlage za učinkovitejše ukrepanje v primerih nelegalnih kopov in drugo, so še navedli na vladi.

Med rešitvami so tudi določitev nadomestila za pridobljeno mineralno surovino za zavezanca sanacije nelegalnega kopa, bolj jasna ureditve nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice, bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del in opredelitev posebnosti pri izvedbi državnih projektov ter poenostavitev in do-regulacija popolne in trajne opustitve izvajanja rudarskih del.

Scroll to top
Skip to content