Dars namerava še letos zrušiti vse preostale cestninske postaje

Dars namerava še letos zrušiti vse preostale cestninske postaje

Dars namerava v okviru investicijskega obnavljanja vozišč ter rekonstrukcije odsekov zaradi odstranitve cestninskih postaj letos urediti 61 kilometrov vozišč avtocest in hitrih cest. Kot so sporočili iz Darsa, nameravajo zrušiti še preostalih 21 cestninskih postaj, skupna vrednost gradbenih del pa bo znašala nekaj manj kot 31 milijonov evrov.

Ena od čelnih cestninskih postaj, ki jo namerava v prihodnjih mesecih zrušiti Dars, je postaja na Vranskem. Hkrati z rušitvenimi deli bo upravljavec državnih cest izvedel še načrtovano trimesečno obnovo dela odseka med Vranskim in Šentrupertom.

Kot so pojasnili na Darsu, bodo obnovili štiri kilometre avtoceste, zato bosta delovišči cestninske postaje in obnove trase avtoceste povezani. Nekaj manj kot 9,3 milijona evrov vredno pogodbo z izvajalcem obnove vozišča Pomgradom je Dars podpisal novembra lani, s prvimi pripravljalnimi deli pa bodo po načrtih začeli v kratkem.

Na Darsu načrtujejo, da bi lahko zaporo polovice avtoceste in preusmeritev na drugo polovico izvedli po velikonočno-prvomajskih praznikih. Za zdaj je predvideno, da bo najprej zaprto vozišče avtoceste proti Ljubljani, so zapisali.

Poleg postaje na Vranskem namerava Dars v drugem sklopu na štajerski avtocesti zrušiti še postaji Tepanje in Slovenske Konjice. Na dolenjski avtocesti bodo odstranili postaji Drnovo in Krško, vključno s celovito rekonstrukcijo vozišč. Dars je za omenjen sklop rušitev pred kratkim sklenil 8,7 milijona evrov vredno pogodbo s konzorcijem Cestnega podjetja Ptuj in sarajevskega Euroasfalta.

Čelne cestninske postaje Drnovo in stranske na priključku Krško bodo združili s preplastitvijo nekaj manj kot osemkilometrskega odseka vozišča. Pogodbo za obnovo vozišča je Dars sklenil z novomeško družbo CGP v vrednosti 7,9 milijona evrov. Pripravljalna dela so že stekla, promet pa bo med obnovo posamezne polovice avtoceste urejen dvosmerno po drugi polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje.

V kratkem bodo po napovedih Darsa stekla tudi pripravljalna dela za odstranitev in preureditev območja čelne cestninske postaje Videž in tamkajšnje stranske cestninske postaje Kozina. Pogodba za odstranitev in preureditev območja preostalih primorskih cestninskih postaj Videž, Bazara, Senožeče, Divača, Kozina ter sanacijo voziščne konstrukcije priključkov Senožeče, Divača in Kozina je Dars prav tako sklenil pred kratkim. Dela bo izvedel konzorcij podjetij CPK, Kolektor CPG in GVO, pogodbena vrednost pa znaša slaba 6,2 milijona evrov.

Jeseni Dars načrtuje še obnovo nekaj manj kot štirih kilometrov cestišča na obeh polovicah hitre ceste na odseku med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici. Hkrati pa bodo odstranili čelno cestninsko postajo Bazara in preuredili njeno območje.

V letošnjem letu bodo odstranili še cestninske postaje Pesnica, Dragotinci, Prepolje, Kompolje, Dob, Blagovica sever, Blagovica jug, Lukovica sever, Lukovica jug, Krtina sever ter Krtina jug.

Pogoj za začetek odstranjevanja cestninskih postaj je bila lanska uspešna uvedba novega elektronskega cestninskega sistema za tovorna vozila.

Scroll to top
Skip to content