Do konca oktobra policija obravnavala 14.066 ilegalnih prehodov meje

Do konca oktobra policija obravnavala 14.066 ilegalnih prehodov meje

Policija je v prvih 10 mesecih letošnjega leta obravnavala 14.066 ilegalnih prehodov državne meje, kar je 71,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Pakistana, Alžirije in Afganistana. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je po podatkih policije izrazilo 4441 ilegalnih migrantov.

Letošnji trend števila ilegalnih prehodov izkazuje bolj strmo naraščanje števila kot v lanskem letu, navajajo na policiji. V avgustu so zabeležili najvišje mesečno število ilegalnih prehodov meje po množičnih migracijah 2016, nakar je število nekoliko upadlo.

Povečevalo se je tudi število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero zaprositi za mednarodno zaščito, pravijo na policiji. V obdobju od 1. januarja do 31. oktobra je to namero po podatkih policije izrazilo 4441 ilegalnih migrantov, medtem ko je bilo v enakem obdobju lani obravnavanih 3952 namer.

Število zavrnitev vstopa v Slovenijo državljanom tretjih držav na zunanji schengenski meji Slovenije se je po podatkih policije povečalo. Med zavrnjenimi prevladujejo državljani balkanskih držav. Opazno se je povečalo tudi število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prebivanja.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov glede na državljanstvo, obdobje leta, po policijskih upravah in o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oz. slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter o številu prosilcev in njihovi nastanitvi na današnji dan.

Število nezakonitih prehodov meje v prvih 10 mesecih leta 2018 in 2019 glede na državljanstvo

državljanstvo   število prehodov
         2018    2019
------------------------------------
Pakistan     2531    3777
Alžirija      832    1752
Afganistan     956    1519
Maroko       343    1112
Bangladeš     172    1090
Sirija       620     754
Irak        466     694
Turčija      221     618
Iran        684     604
Hrvaška      274     301
ostali      1087    1845
------------------------------------
SKUPAJ      8186    14.066

Vir: policija

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v prvih 10 mesecih leta 2018 in 2019 po policijskih upravah

PU          število prehodov
           2018    2019
----------------------------------------
Koper         3808    4667
Novo mesto      3179    4090
Ljubljana       509    3017
Maribor        423    1306
Murska Sobota     129     638
Celje          67     265
Nova Gorica       63     166
Kranj          8     17

Vir: policija

Število nezakonitih prehodov meje in prošenj za azil v letu 2018 in prvih 10 mesecih leta 2019 po mesecih

število     prehodov     prošenj za azil
mesec     2018   2019    2018   2019
---------------------------------------------------
januar     248   319     172   205
februar     210   326     223   216
marec      210  1075     129   356
april      644  1389     274   334
maj      1286  1306     365   404
junij     1043  1266     267   287
julij     1119  1793     287   387
avgust     1152  2379     381   388
september    999  1988     256   356
oktober    1275  2225     201   417
november    722         170
december    358         150
--------------------------------------------------
skupaj 1-10  8186 14.066

Vir: MNZ, policija

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih 10 mesecih leta 2018 in 2019

         vrnjeni         vrnjeni
      slovenskim policistom  tujim varnostnim organom
država    2018   2019      2018   2019
-------------------------------------------------------------
Italija    343   235        59    68
Avstrija    29   77        16    13
Hrvaška     8   25       3906   9653
Madžarska    18    5        5    2
letališče   150   211        30    25
-------------------------------------------------------------
skupaj     548   553       4016   9761

Vir: policija

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v letu 2018 in prvih 10 mesecih leta 2019

status                 število
                   2018   2019
---------------------------------------------------
skupaj vlog             2875   3350
zahteva za ponovni postopek      40    25
ponovni postopek            27    47
rešene zadeve            2886   3234
priznan status            102    62
zavrnjene prošnje           135   102
ustavitev postopka          2372   2792
zavržene prošnje           277   278
trajna preselitev           40    0
relokacija               21    0

Vir: MNZ

Število prosilcev in oseb s priznano mednarodno zaščito ter njihova nastanitev na dan 28. 11. 2019

nastanitev               število
-----------------------------------------------
azilni dom                149
Kotnikova ulica, Ljubljana        79
Logatec                  21
razseljeni                47
ostalo                  39
-----------------------------------------------
skupaj                  335

Osebe s priznano mednarodno zaščito

nastanitev               število
-----------------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana        1
integracijska hiša Maribor         24
stanovanja, ki jih določi vlada       6
azilni dom                 0
Kotnikova ulica, Ljubljana         0
Logatec                   0
dijaški domovi               10
zasebna nastanitev            528
tujina                  128
-----------------------------------------------
skupaj                  697

Vir: urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov
Scroll to top
Skip to content