Največji zaslužkar lani plačal 1,5 milijona evrov dohodnine

Največji zaslužkar lani plačal 1,5 milijona evrov dohodnine

Medtem ko je polovica zavezancev za dohodnino že poravnala svoje obveznosti za lani, preostale to čaka v prihodnjih dneh. V sredo bo Finančna uprava RS (Furs) tudi vrnila preplačane zneske tistim, ki so lani med letom plačali previsoko akontacijo dohodnine. Rekorder je zavezanec z obračunano dohodnino nekaj nad 1,5 milijona evrov.

Finančna uprava je prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2018 poslala zavezancem konec marca, drugega pa konec maja. Prejelo jih je 1.543.609 zavezancev in tisti iz prvega paketa so medtem preveč plačano dohodnino že prejeli vrnjeno oz. so jo morali v primeru med letom prenizko obračunanega davka doplačati.

Za zavezance iz drugega svežnja se ti roki iztečejo v sredo, 31. julija. Izjema so tisti, ki so olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljali elektronsko prek sistema eDavki, saj so vračilo prejeli že prejšnji teden.

V prvem svežnju so bili informativni izračuni za 953.500 zavezancev. Vsi skupaj so morali še pred koncem maja državi vrniti nekaj več kot 46 milijonov evrov, država pa jim je po drugi strani vrnila 64,6 milijona evrov.

V drugem svežnju je Furs odposlal še 590.109 informativnih izračunov. Tokrat je bilo doplačil za skupaj 41,1 milijona evrov, vračil pa za 206,5 milijona evrov.

Preostali zavezanci, ki so v letu 2018 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, vendar informativnega izračuna dohodnine niso prejeli, morajo dohodninsko napoved vložiti sami. Časa ni več veliko, saj morajo to storiti do 31. julija. Napoved morajo vložiti na finančnem uradu, v katerem so vpisani v davčni register.

Tudi po tem datumu bodo sicer napoved še lahko oddali, vendar kot samoprijavo. Pri tem na Fursu izpostavljajo letos uveljavljene spremembe zakona o davčnem postopku, po katerih zavezanec davčne napovedi ne more več popravljati, če je bila odločba o odmeri že izdana in vročena. Samoprijava je dopustna le še v primeru zamude vložitve davčne napovedi, so opozorili.

Dohodnina je prihodek državnega in občinskih proračunov in pomemben vir slovenskih javnih financ. Finančna uprava je v letu 2018 pobrala skoraj 2,5 milijarde evrov dohodnine, kar je 11,4 odstotka več kot leto prej, v strukturi javnofinančnih prihodkov pa je to predstavljalo 14,8-odstoten delež.

Večina zavezancev – po podatkih za leto 2017 je takšnih skoraj štiri petine – izkazuje bruto dohodke do višine povprečne plače. Od teh se jih nekaj več kot polovica preživlja le z dohodki do višine minimalne plače.

Po drugi strani je zavezancev z dohodki, ki presegajo tri povprečne letne slovenske plače, v Sloveniji le kakšen odstotek. Številke pa so lahko zelo visoke. Kot so za STA pojasnili na Fursu, je rekorder za leto 2018 zavezanec, ki je prejel dobrih 3,5 milijona evrov prihodkov. Njegove identitete seveda niso razkrili, pojasnili pa so, da je poleg plače, bonitet in regresa iz delovnega razmerja prejel še dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, kamor se denimo vštevajo delo po avtorski pogodbi ali sejnine, ter dohodek od prodaje avtorske pravice ali izuma. Plačati je moral nekaj več kot 1,5 milijona evrov dohodnine.

Na drugem mestu sledi podjetnik, ki so mu za leto 2018 obračunali 803.840 evrov dohodnine, na tretjem pa spet zaposleni s prihodki iz rednega in drugega pogodbenega razmerja – plačal je 676.651 evrov. Ker se rok za vložitev napovedi za leto 2018 še ni iztekel, se morda lahko ta lestvica še spremeni.

Scroll to top
Skip to content