Po rednem postopku bi iz narave odvzeli 175 medvedov in sedem volkov

Po rednem postopku bi iz narave odvzeli 175 medvedov in sedem volkov

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo redni odlok, po katerem bi se iz narave odvzelo 175 rjavih medvedov in sedem volkov. Osnutek je še do konca meseca v javni razpravi, nato bo šel v medresorsko usklajevanje in v potrditev na vlado. Medtem lovci nadaljujejo s posegom v populaciji medveda in volka po interventnem zakonu.

Redni poseg v populacijo zveri je v tekoči sezoni zaustavilo upravno sodišče, ki je ocenilo, da okoljsko ministrstvo ni uspelo dokazati družbene nesprejemljivosti medveda in volka v primeru preštevilčne populacije. Do nerednih posegov, predvsem v volčjo populacijo, je prihajalo tudi v predhodnih letih.

Medvedi in volkovi so se prenamnožili in so v ugodnem stanju, razširili pa so se tudi na območja, kjer doslej niso bili prisotni, posledično prihaja do vse pogostejših napadov, predvsem volka, na rejne živali in škod.

Za reševanje te problematike sta ministrstvi za okolje in kmetijstvo pripravili interventni zakon, ki daje podlago za odvzem 175 medvedov (še 25 medvedov pa so predvidene izgube iz drugih vzrokov) in 11 volkov iz narave.

Lovci so doslej po zakonu uspeli odstreliti več kot 80 medvedov, ne pa tudi volkov, za katerega veljajo posebni pogoji. Te so nedavno omilili: območje odstrela se je razširilo na celotno območje, kjer se trop giblje, postopek izdaje odločbe o izrednem odstrelu volkov na območjih, kjer ga doslej ni bilo in ni zajeto v zakon, a tam prihaja do napadov, pa po novem lahko ob prijavi škode začne agencija za okolje sama, še vedno pa sta potrebni mnenji zavodov za gozdove in za varstvo narave.

Interventni zakon rešuje akutno situacijo, medtem ko se redni posegi v populacijo urejajo z letnimi odloki. Osnutek, ki je zdaj v javni obravnavni, se nanaša na obdobje od 1. oktobra letos do 30. septembra 2020.

Od skupaj predlaganih 175 medvedov jih je 171 za odstrel predvidenih v osrednjem in robnem življenjskem prostoru, štirje pa zunaj omenjenega prostora. V omenjeno kvoto se šteje tudi odlov medvedov za doselitev ali naselitev zunaj meja Slovenije.

Odstrel medvedov se prednostno izvede v pasu 1,5 kilometra okoli naselij in na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov, ali v njihovi neposredni bližini, načeloma pa se izvaja z visoke preže, če je to mogoče. Sicer se odstrel lahko izvede na katerikoli način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado. Lovci pa ne smejo odstreliti medvedk, ki imajo mladiče, poležene v istem letu.

Pri volku so pri predvidenih sedmih za odstrel vključene tudi že morebitne izgube iz drugih vzrokov. Odstrel volkov se izvaja v primeru ponavljajoče škode, prednostno pa se odstrelijo manjše živali v tropu. Za volkulje z mladimi mladiči (poleženi v istem letu) velja enako kot za medvedke – odstrel je prepovedan.

Ko pride do odstrela petih odraslih volkov, vključno z veljavnim interventnim zakonom, se ta zaustavi oz. ne izvaja več. Je pa v osnutku poleg rednega odstrela predviden tudi izredni odstrel križancev med volkom in domačim psom, ki ne sodi v kvoto. Križance so namreč zaznali na območju lovišča s posebnim namenom Jelen v občini Loška dolina, izredni odstrel teh je dovoljen na podlagi dovoljenja agencije za okolje.

Predlog temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije, pozitivno mnenje nanj je podal tudi Zavod RS za varstvo narave.

V državi je po ocenah okoli 1000 do 1200 medvedov in 80 volkov oz. 14 tropov, od tega šest vitalnih (Gotenica, Menišija, Rog, Trnovski gozd, Snežnik sever, Snežnik jug), pet v nastajanju (Iška, Slavnik, Kozarišče, Suha krajina in Poljanska gora), dva v razpadanju zaradi smrti alfa osebka (Vremščica in Javorniki), za en trop pa je premalo podatkov, da bi lahko opredelili status.

Kolikšno je optimalno število zveri za državo, še ni znano. V osnutku strategije upravljanja z medvedom, ki je v javni razpravi, pa glede številčnosti piše, da ta v Dinaridih ne sme pasti pod raven 450, v Dinaridih jugovzhodno od avtoceste Ljubljana-Koper se ne sme povečati, v Dinaridih severozahodno od avtoceste Ljubljana-Koper pa se lahko poveča, medtem ko je ohranitveni cilj v slovenskih Alpah ohranjanje vsaj stanja za lani. Ocene optimalnega števila za populacijo volka še ni, razprava o tem še teče.

Scroll to top
Skip to content