Slovenci smo lani proizvedli enako količino odpadkov kot predlani

Slovenci smo lani proizvedli enako količino odpadkov kot predlani

Komunalne službe so decembra lani zabeležile podobne količine odloženih odpadkov po gospodinjstvih kot leto prej. Kljub večjemu obsegu spletne trgovine zaradi epidemije novega koronavirusa ni zaznati večjega porasta odpadne embalaže. Se je pa nekoliko povečala količina bioloških odpadkov.

Ljubljanska družba Voka Snaga je decembra prevzela 3588 ton mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in pravnih oseb ter 1593 ton ločeno zbrane embalaže, kar so podobne številke kot decembra 2019.

Ločeno zbrane papirne in kartonske embalaže, ki se ponavadi pojavlja v spletni trgovini, je bilo celo nekaj manj kot leto prej. Na zbirnih mestih pri uporabnikih in na ekoloških otokih je bilo decembra 1064 ton takšnih odpadkov, decembra 2019 pa 1266 ton, kažejo podatki, ki jih je podjetje posredovalo STA.

“Podatki kažejo, da pri zbrani embalaži in mešanih odpadkih ni pomembnih odstopanj v primerjavi z enakim obdobjem lani. Prav tako je situacija tako specifična (zaprtje šol, restavracij in številnih drugih dejavnosti, delo na daljavo, porast živil in pijač za s seboj itd.), da ni mogoče opredeliti dejavnikov, ki so vplivali na spremembe pri količinah zbranih odpadkov,” pravijo.

Za sedem odstotkov je bila večja količina ločeno zbranih bioloških odpadkov, manj pa je bilo odpadkov, ki jih ljudje pripeljejo v zbirne centre, in kosovnih odpadkov, ki jih komunalna služba odvaža po naročilu. “Velja povedati, da so količine odpadkov, zbrane v okviru odvoza kosovnih odpadkov in v zbirnih centrih, v veliki meri odvisne tudi od vremenskih razmer; slabo vreme pomeni manjše količine,” pojasnjujejo v Voka Snagi, ki odvaža odpadke v Mestni občini Ljubljana in še desetih drugih občinah.

Podobno ugotavljajo v mariborski Snagi, ki izvaja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor in sedmih okoliških občinah. “V letu 2020 beležimo primerljive količine odpadkov po gospodinjstvih kot v letu 2019 in predhodnih letih. Zaznati je le manjše povečanje količin mešane komunalne odpadne embalaže v zadnjih treh mesecih in povečanje količin bioloških odpadkov,” so tam povedali za STA.

Novembra se je količina odpadne embalaže povečala za štiri odstotke v primerjavi z novembrom 2019. Količina bioloških odpadkov se je v zadnjih treh mesecih povečala za šest odstotkov.

Načeloma ljudje pravilno odlagajo uporabljene zaščitne maske, to je v črne zabojnike za mešane komunalne odpadke. “Je pa res, da jih lahko občasno zasledimo tudi odvržene na javnih površinah,” so še dodali v mariborski Snagi.

Scroll to top
Skip to content