Zakaj Ljubljanica te dni tako smrdi po kanalizaciji?

Zakaj Ljubljanica te dni tako smrdi po kanalizaciji?

V nedeljo so člani oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika opazili znatno onesnaženje vode na območju Ljubljanskega barja. Vzrok onesnaženja naj bi bil verjetno povezan z izcedki komunalnega blata iz čistilnih naprav. Prve preizkuse vzorcev vode so izvedli in rezultati so potrdili prisotnost onesnaženja. Zaradi tega so ugotovitev takoj sporočili pristojnemu inšpektoratu, upravljavcem krajinskega parka ter lokalni policiji.

Profesor fizične geografije Uroš Stepišnik je potrdil, da so v nedeljo med običajnim terenskim delom naleteli na onesnaženje. To se je zgodilo vzdolž levih pritokov Ljubljanice, natančneje na potoku Bevški jarek, med naseljema Bevke in Notranje gorice.

Vidni znaki onesnaženja, ki so bili opaženi na terenu, vključujejo zelo temno barvo vode, ki se širi skozi potok Bevški jarek. Tudi tok Ljubljanice je črn po sotočju z Bevškim jarkom, in opažen je tudi neprijeten vonj. Na Oddelku za geografijo so izvedli teste kakovosti vode, ki so pokazali, da je voda onesnažena z organskim materialom naravnega izvora.

Profesor Uroš Stepišnik je izpostavil, da je vsebnost kisika v vodi Bevškega jarka izjemno nizka, le 12,4 odstotna. Prav tako so se pojavile povišane vrednosti fosfatov in kloridov v vodi. Analize prisotnosti težkih mineralov v vodi še niso končane.

Onesnaženje je verjetno vplivalo tudi na vodo Ljubljanice ob njenem sotočju z Bevškim grabnom. V času poplav se je onesnažena voda razlila na okoliška območja, kar je povzročilo odmiranje rastlinstva na številnih travniških in poljskih površinah izven struge. Onesnažena Ljubljanica teče tudi skozi središče Ljubljane.

Profesor Stepišnik domneva, da je onesnaženje posledica izpusta komunalnega blata iz čistilnih naprav v pritok Ljubljanice. To je bil po njegovih besedah opažen pojav tudi na drugih območjih Slovenije. Podrobnejše analize v referenčnih laboratorijih, ki bodo del uradne preiskave, bodo lahko potrdile to domnevo.

Pred deževjem, ki je kasneje povzročilo poplave, so povzročitelji onesnaženja verjetno računali na to, da bodo vode odnesle blato, in se tako izognili morebitnim neželenim posledicam, kot so bile v preteklosti pri nezakonitem odlaganju blata.

Onesnaženje so prijavili pristojnemu inšpektoratu, Javnemu zavodu Krajinski park Ljubljansko barje ter policiji. Na terenu so prisotni tudi policisti.

Profesor je izrazil pričakovanje, da bodo odgovorni izvedli celovito preiskavo dogodka onesnaženja, določili odgovornosti za kršitev okoljevarstvenih standardov ter sprejeli nujne ukrepe za sanacijo in obnovo prizadetega območja. To je pomembno tako za preprečevanje širjenja škode kot tudi za obnovitev naravnega ravnovesja na tem pomembnem območju, ki spada v Naturo 2000 in je središčni del Krajinskega parka Ljubljansko barje.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content