Slovenski BDP v drugem četrtletju višji za 3,8 odstotka od istega obdobja lani

Slovenski BDP v drugem četrtletju višji za 3,8 odstotka od istega obdobja lani

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju za 3,8 odstotka večji kot v enakem obdobju lani, v prvem polletju pa za 4,2 odstotka večji. Popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni se je medtem BDP glede na prvo četrtletje povečal za 0,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 4,3 odstotka, je objavil statistični urad.

Kot so navedli državni statistiki, je bila rast domačega trošenja po visoki rasti v prvem četrtletju zdaj zmernejša in se je v medletni primerjavi povečala za 2,3 odstotka. Končna potrošnja se je povečala za 2,2 odstotka, bruto investicije pa za 2,9 odstotka.

Na gospodarsko rast je še naprej ugodno vplivalo zunanje povpraševanje – izvoz se je okrepil za 9,3 odstotka. Povečal se je tudi uvoz, in sicer za 8,3 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 1,7 odstotne točke.

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju znašala 1.013.618 oseb in se je glede na enako obdobje lani povečala za tri odstotke. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Scroll to top
Skip to content