Slovenski BDP v prvem četrtletju kar za 5,3 odstotka višji kot lani

Slovenski BDP v prvem četrtletju kar za 5,3 odstotka višji kot lani

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v letošnjem prvem četrtletju za 5,3 odstotka višji kot v enakem četrtletju lani. Kot opažajo statistiki, se je močno okrepilo domače trošenje, po nekoliko bolj umirjeni rasti v prejšnjih dveh četrtletjih pa sta se znova opazneje povečala tudi uvoz in izvoz.

“Tako visoko gospodarsko rast smo imeli nazadnje v drugem četrtletju leta 2008, ko je bila ta šestodstotna,” je na današnji novinarski konferenci povedala Romana Korenič z oddelka za nacionalne račune na statističnem uradu. Kot v preteklih obdobjih sta k rasti pozitivno prispevala domače trošenje in izvoz, a še z večjimi rastmi.

Spomnila je, da je država v zadnjem četrtletju tega leta zašla v recesijo, da je kriza potekala v dveh valovih in da se je izhod iz krize začel v zadnjem četrtletju leta 2013. Obdobje rasti tako traja že tri leta in pol, v njem pa po njenih besedah stopnje rasti niso presegale štirih odstotkov.

Domača potrošnja je bila v prvem četrtletju za pet odstotkov večja kot pred letom dni. Pri tem sta se povečali obe komponenti domačega trošenja: končna potrošnja se je povečala za 3,4 odstotka, bruto investicije pa za 10,5 odstotka. “Njun skupni prispevek k rasti BDP je znašal 4,5 odstotne točke,” je navedla.

K rasti končnega trošenja je največ prispevala rast potrošnje gospodinjstev. Bila je za štiri odstotke večja kot v prvem četrtletju lani, gospodinjstva pa so več sredstev namenila za nakupe vseh vrst proizvodov in storitev. Podobno kot v vseh četrtletjih prejšnjega leta so se najbolj povečali izdatki za nakupe trajnih dobrin, kot so avtomobili, pohištvo in večji gospodinjski aparati.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v prvem četrtletju povečale za 12 odstotkov. K temu so pozitivno prispevale investicije v gradbene objekte, za skoraj 20 odstotkov, pri čemer so se investicije v nestanovanjske objekte povečale za 22,6 odstotka, v stanovanjske pa za 13,6 odstotka. Pozitiven prispevek so imele tudi investicije v stroje in opremo, ki so se povečale za 9,3 odstotka.

Potem ko sta izvoz in uvoz v prejšnjih dveh četrtletjih naraščala nekoliko bolj umirjeno, so statistiki v prvem četrtletju letos znova zaznali pospešeno rast. Rasti sta bili na obeh straneh skoraj izenačeni: uvoz se je povečal za 8,8 odstotka, izvoz pa za 8,7 odstotka. “Kljub nekoliko hitrejši rasti uvoza zunanjetrgovinski presežek ostaja visok,” je dejala Koreničeva in dodala, da je k rasti BPD prispeval 0,8 odstotne točke.

Zaposlenost še narašča. V prvem četrtletju je bilo v Sloveniji zaposlenih 964.000 oseb, kar je 2,6 odstotka več kot v prvem četrtletju lani. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v zdravstvu in socialnem varstvu, trgovini in v dejavnosti promet.

Ob izločitvi sezone in koledarja je bil BDP v prvem četrtletju za 1,5 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za pet odstotkov višji kot v prvem četrtletju 2016. Območje evra in EU sta v tem obdobju v primerjavi s predhodnim četrtletjem zabeležila 0,5-odstotno rast, v primerjavi s prvim lanskim pa 1,7- oz. dvoodstotno rast.

“Skozi celotno lansko leto smo imeli v tej primerjavi nadpovprečne gospodarske rasti,” je povedala Koreničeva, a spomnila, da smo tudi v času krize beležili nadpovprečne padce.

Scroll to top
Skip to content