Termoelektrarna Šoštanj ureja potrebna dovoljenja za sosežig goriva iz odpadkov

Termoelektrarna Šoštanj ureja potrebna dovoljenja za sosežig goriva iz odpadkov

Termoelektrarna Šoštanj (Teš) je danes na Agencijo RS za okolje poslala poročilo o presoji vplivov na okolje sosežiga goriva SRF, pridobljenega iz nenevarnih odpadkov, v šestem bloku Teša in tako uradno začela postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig tega goriva. Naložba v sosežig naj bi stala med šest in 10 milijonov evrov.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal generalni direktor Teša Viktor Vračar, je načrtovani projekt sosežiga nadomestnega trdnega goriva SRF sprejemljiv, saj ne poslabšuje trenutne okoljske slike Šaleške doline. V poročilu o presoji so bili upoštevani vplivi na okolje in ljudi, ki bi z uvedbo sosežiga nastali v času prilagoditve Teša – tako v času izvajanja sosežiga kot tudi ob prenehanju. Vsi vplivi v času obratovanja so ocenjeni kot nebistveni, je poudaril.

Rezultati presoje po njegovih besedah potrjujejo tudi napovedi, da bi načrtovani sosežig zmanjšal negativne vplive na okolje. V primerjavi s sedanjim stanjem bi bilo manj predvsem izpustov ogljikovega dioksida. V okvirih dopustnih mejnih vrednosti bi bili tudi vsi ostali vplivi na okolje.

V Tešu bi letno porabili do največ 160.000 ton goriva oz. do največ šest odstotkov masnega deleža k osnovnemu gorivu lignitu. To gorivo bi v Teš predvidoma dostavljalo 25 tovornjakov na dan šest dni v tednu. Dovoz bi potekal v zaprtem tovoru, sprejem in doziranje pa bi se izvajala v zaprtem objektu s sistemom podtlaka in odvodom zraka v višje zračne plasti.

Ker bi imelo gorivo SRF v primerjavi z lignitom višjo kurilno vrednost, bi z njegovim dodajanjem izboljšali učinkovitost pridobivanja električne energije in toplote za ogrevanje Šaleške doline, ocenjuje vodstvo Teša.

To nadomestno trdno gorivo se proizvaja izključno iz nenevarnih odpadkov, predhodno ustrezno izbranih po kriteriju izločanja nezaželenih snovi. Teš bi ga prevzemal izključno od slovenskih predelovalcev, ki bi zagotavljali predpisano kakovost goriva, sosežig pa bi potekal v kotlu bloka Teš 6.

“Glede na to, da ima blok 6 nameščene najsodobnejše čistilne naprave in filtre ter velja za eno najsodobnejših termoelektrarn v Evropi, smo še toliko bolj prepričani, da je sosežig v Tešu smiseln,” je dejal Vračar. Poudaril je, da je sosežig možen tudi v bloku 5, a so se odločili za blok 6, ki je sodobnejši in ima primerjalno manjše vplive na okolje.

Direktor Teša Mitja Tašler je pojasnil, da bi nadzor goriva potekal že pri dobaviteljih, nato pa še v Tešu v okviru predvidene vhodne kontrole. S tem bi zagotavljali, da bi v Tešu uporabljali zgolj gorivo visoke kakovosti. “Ob tem velja omeniti, da smo vseskozi transparentno komunicirali s predstavniki lokalne skupnosti in jih redno obveščali o vseh ključnih korakih pri projektu. To je botrovalo k odločitvi za proučevanje možnosti sosežiga samo v bloku 6,” je dejal Tašler.

Pooblaščenec za okolje v Tešu Egon Jurač je poudaril, da študije kažejo, da bi bili v primeru načrtovanega sosežiga izpusti v okviru dovoljenih mejnih vrednosti.

Šaleško Eko gibanje pa Vračarja in Tašlerja sprašuje, kdaj bosta prebivalcem šoštanjske občine in sosednjih občin predstavila rezultate presoje vplivov na okolje. Vodstvo Teša so, kot so sporočili danes, prosili tudi, naj jim posreduje poročilo o presoji in ostalo dokumentacijo za pridobitev soglasij in dovoljenj za sosežig goriva SRF.

Od šoštanjskega župana Darka Meniha pa gibanje pričakuje informacijo, kdaj bo občinski svet obravnaval celotno dokumentacijo, ki služi v podporo sosežigu, zahtevajo pa tudi udeležbo pri reviziji celotne dokumentacije. Gibanje še zanima, ali držijo informacije, da je Občini Šoštanj revizorja predlagalo vodstvo Teša.

Scroll to top
Skip to content