Uber je pred Sodiščem EU doživel nov udarec

Uber je pred Sodiščem EU doživel nov udarec

Po decembrski sodbi, da Uber ni le ponudnik storitve posredovanja prevozov, temveč je družba s področja prevozov, je sodišče zdaj presodilo, da lahko države prepovejo in sankcionirajo nezakonito izvajanje prevozov v okviru storitve Uber Pop brez predhodne obvestitve Bruslja.

Sodišče EU je odločilo na podlagi vprašanja višjega sodišča v francoskem Lillu.

Družba Uber France, ki prek aplikacije za pametni telefon zagotavlja storitev Uber Pop, s katero se nepoklicni vozniki, ki uporabljajo lastno vozilo, povežejo z osebami, ki iščejo prevoz v mestu, se je namreč znašla v postopku kazenskega pregona, ker je prek omenjene storitve organizirala sistem za povezovanje strank z nepoklicnimi vozniki, ki proti plačilu zagotavljajo prevoz oseb z vozili z manj kot desetimi sedeži.

V Uber France so trdili, da je nacionalna zakonodaja, ki je podlaga za kazenski pregon, tehnično pravilo, ki se nanaša na storitve informacijske družbe v smislu evropske direktive o tehničnih standardih in tehničnih predpisih. Ta članicam EU nalaga, da Evropski komisiji sporočijo vsak osnutek tehničnega zakona ali predpisa, ki določa tehnična pravila o proizvodih in storitvah informacijske družbe, v nasprotnem primeru pa tega zakona ali predpisa ni mogoče uveljavljati v postopkih proti posameznikom.

Ker v obravnavani zadevi francoski organi Bruslju niso sporočili kazenskih predpisov, preden so začeli veljati, so v Uber France sklepali, da jih ni mogoče kazensko preganjati. Višje sodišče v Lillu je Sodišče EU zato vprašalo, ali bi morali francoski organi komisijo predhodno res obvestiti o predlogu zakona.

Sodišče je danes razsodilo, da države lahko prepovejo in kaznujejo nezakonito izvajanje dejavnosti prevoza, kot je storitev Uber Pop, ne da bi morale komisijo predhodno obvestiti o zakonskem predlogu, ki za tako dejavnost določa kazenske sankcije.

Takšna odločitev je logična posledica odločitve najvišjega sodišča v uniji iz decembra lani. Takrat je na podlagi primera iz Španije razsodilo, da Uber ni le ponudnik storitve posredovanja pri iskanju prevoza in ga ni mogoče opredeliti za storitev informacijske družbe, temveč ga je treba opredeliti za storitev na področju prevoza. Iz tega po oceni sodišča sledi, da so članice pristojne, da določijo pogoje opravljanja takih storitev.

Po mnenju Sodišča EU je storitev Uber Pop, ki se opravlja v Franciji, v bistvenem podobna storitvi iz Španije, kar pa mora zdaj preveriti omenjeno višje sodišče v Lillu.

Gre torej za nov udarec Uberju, ki ves čas vztraja, da ni običajna taksi storitev in zato ne more biti podvržen enakim pravilom kot ostale družbe, ki ponujajo prevoze. Zaradi tega je v številnih državah naletel na včasih celo nasilno nasprotovanje taksistov, ki menijo, da jim je Uber nelojalna konkurenca.

Scroll to top
Skip to content