Ustavno sodišče primazalo zaušnico DZ, interventni zakon o odstrelu medvedov in volkov razveljavljen

Ustavno sodišče primazalo zaušnico DZ, interventni zakon o odstrelu medvedov in volkov razveljavljen

Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, ki velja do konca septembra. Čeprav je sodba pozna, saj so bile živali iz zakonske kvote skorajda že vse odstreljene, pa pomeni, da najverjetneje ne bo možno uveljaviti novele tega zakona, katere predlog predvideva še večji odstrel.

Ustavno sodišče je razveljavilo interventni zakon, ki je predvidel odstrel 175 medvedov in 11 volkov, so sporočili iz organizacije Alpe Adria Green. Sodišče je presodilo, da je zakon kršil tretji člen ustave, ki govori o delitvi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Ker ga je razveljavilo že zaradi neskladja s tem načelom, ni preizkušalo drugih zatrjevanih protiustavnosti, piše v odločbi.

Pobudo za oceno ustavnosti interventnega zakona sta vložila Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije julija lani. Sodišče se je strinjalo, da odvzem živali zavarovanih vrst iz narave urejata zakon o ohranjanju narave in uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, odvzem pa določi vlada z odlokom. Upravno sodišče je več odlokov razveljavilo, nato pa je DZ z zakonom prevzel nalogo izvršilne veje oblasti in onemogočil izvajanje sodne veje oblasti.

Ustavno sodišče je izpostavilo, da “načelo delitve oblasti zahteva, da posamezna veja oblasti ne sme prevzemati pristojnosti drugih vej oblasti” in s to odločitvijo pritrdilo pobudnicama ustavne presoje in tudi mnenju zakonodajnopravne službe DZ, ki je na to protiustavnost interventnega zakona opozarjala pred njegovim sprejemom.

Ker bi se veljavnost zakona jeseni iztekla, se je ob novih napadih zveri že razvnela razprava o novem odstrelu medvedov in volkov. Državni svet je tako pripravil predlog novele zakona o interventnem odvzemu medvedov in volkov iz narave. Njegova uveljavitev pa je zaradi neustavnosti osnovnega zakona, kljub temu da ga vlada podpira, pod vprašajem.

Predlog novele predvideva odstrel 220 rjavih medvedov od maja do do konca aprila prihodnje leto in odstrel 30 volkov od maja do konca januarja prihodnje leto. Pri volkovih predvideva kvotni odvzem, širi prostor za odstrel in povečuje dovoljeno odstopanje telesne mase za odstrel medveda z 20 na 30 odstotkov. Pogoji za odstrel volka so manj zahtevni, kazni za kršitelje pa so nižje.

Več kot 30 slovenskih nevladnih organizacij se je ob vladni podpori temu predlogu s pismom obrnilo na predstavništvo Evropske komisije in pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji, v katerem pozivajo k zavzetju za takojšnjo uveljavitev moratorija na odstrel zveri v Sloveniji. Bruselj bi moral po njihovem mnenju subvencije pogojevati z uvajanjem dobrih praks na tem področju.

Scroll to top
Skip to content