Zbirni centri se še vedno dušijo pod kupi odpadne embalaže

Zbirni centri se še vedno dušijo pod kupi odpadne embalaže

Po zadnjih ocenah je v šestih regijskih centrih, povezanih v Združenje centrov za ravnanje z odpadki Slovenije, še vedno nakopičenih približno 4000 ton odpadne embalaže. Najhuje je v Ljubljani, kjer na Barju leži okoli 2800 ton odpadne embalaže, so za STA povedali v ljubljanski Snagi.

Ministrstvo za okolje je konec junija ocenjevalo, da naj bi se nakopičeni kupi odpadne embalaže na dvoriščih slovenskih centrov za ravnanje z odpadki zmanjšali do septembra. Vendar pa nekaj čez polovico avgusta nič ne kaže, da se bo napoved uresničila. V ljubljanskem regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) se je količina mešane komunalne embalaže v skladišču od začetka avgusta nasprotno celo povečala, in sicer za 200 ton.

Kot so dodali v Snagi, je izvajalec javne službe skladno z zakonodajo dolžan zagotoviti skladiščenje za največ sedemdnevno zalogo. V primeru ljubljanske Snage to pomeni zagotovitev skladišča za približno 350 ton mešane komunalne embalaže na teden.

“Trenutno je je v skladišču osemkrat več. Smo na robu zmogljivosti, kupi odpadne embalaže pa predstavljajo resno okoljsko grožnjo, ki je vsak dan večja,” so znova opozorili. Izredna je nevarnost požarov, težavo lahko predstavljajo mrčes in glodavci in še bi lahko naštevali. “Zaradi varnosti … je nujno, da se odpadna embalaža nemudoma odpelje,” so poudarili.

Nujnost interventnega odvoza odpadkov je direktor Snage in predsednik Združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije Janko Kramžar nazadnje izpostavil v pogovorih z okoljsko ministrico, ki opravlja tekoče posle, Ireno Majcen na srečanju pred slabima dvema tednoma. Ministrica je takrat spomnila, da je izdaja novega okoljevarstvenega dovoljenja za družbo Interseroh v teku, nato gredo na delo inšpekcijske službe.

Ministrstvo medtem še naprej zavrača pozive k interventnemu odvozu embalaže. Kot je ocenila takrat, bi v primeru, da bodo inšpekcijski postopki pripeljali do izvršbe po drugi osebi, embalažo odpeljali do oktobra ali novembra.

Scroll to top
Skip to content